Svegs tingslags häradsrätt

Svegs tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceHärjedalen, has belonged to: Dalarna, Hälsingland
Source typeDistrict court
InformationSvegs tingslag, som omfattar socknarna Lillhärdal, Linsäll, Sveg, Ytterhogdal (från 1864), Ängersjö (egen kommun fr. 1925), Älvros och Överhogdal, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och tillhör fr.o.m.
1879 Härjedalens domsaga.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10834
Volume from Svegs tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1740   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:1 1740 - 1741  235 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:1 1741 - 1745    310 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:2 1746 - 1749    315 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:3 1750 - 1753    261 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:4 1754 - 1756    314 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:5 1757 - 1759    229 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:6a 1760 - 1763    272 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:6b 1762    64 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:7 1764 - 1767    258 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:8 1768 - 1770    334 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1771 - 1772    344 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:10 1773 - 1774    400 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:11 1775 - 1776    311 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:12 1777 - 1779    350 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:13 1780 - 1781    323 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:14 1782 - 1783    328 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:15 1784 - 1785    369 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:16 1786 - 1788    405 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:17 1789 - 1791    352 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:18 1792 - 1794    339 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:19 1795 - 1796    316 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:20 1797 - 1798    349 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:21 1799 - 1800    339 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:22 1801 - 1802    316 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:23 1803 - 1804    305 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:24 1805 - 1807    368 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:25 1808 - 1810    372 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:26 1811    166 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:27 1812    155 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:28 1813    203 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:29 1814    180 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:30 1815    186 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:31 1816    159 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:32 1817    198 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:33 1818    138 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:34 1819    177 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:35 1820    162 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:36 1821    173 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:37 1822    127 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:38 1823    186 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:39 1824    181 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:40 1825    180 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:41 1826    168 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:42 1827    141 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:43 1828    171 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:44 1829    168 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:45 1830    75 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:46 1831    98 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:47 1832    128 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:48 1833    138 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:49 1834 - 1837    397 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:50 1838 - 1841    382 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:51 1842 - 1846    441 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:52 1847 - 1850    487 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:53 1851    174 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:54 1852 - 1854    628 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:55 1855    246 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:56 1856    198 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:57 1857    130 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:58 1858    228 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:59 1859    221 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:60 1860    234 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:68 1868    315 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:69 1869    325 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:115 1897    274 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:181 1933    307 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:182 1933    289 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:183 1934    321 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:184 1934    388 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:185 1935    382 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:186 1935    381 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:187 1936    358 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:188 1936    475 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:189 1937    400 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:190 1937    372 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:191 1938    512 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:192 1938    341 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:193 1939    467 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:194 1939    517 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:195 1940    392 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:196 1940    360 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:197 1941    377 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:198 1941    398 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:199 1942    516 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:200 1942    477 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:201 1943    648 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:202 1943    543 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:203 1944    582 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:204 1944    531 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:205 1945    544 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:206 1945    575 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:207 1946    451 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:208 1946    297 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:210 1947    354 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIa:211 1947    402 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Svegs tingslags häradsrätt AIb:1 1743 - 1810  255 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:4 1755  314 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:5 1757  229 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6a 1762 - 1763  272 SEK
Svegs tingslags häradsrätt FII:1 1762 - 1773    98 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:8 1768 - 1770  334 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1771 - 1772  344 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:10 1773 - 1774  400 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:11 1775 - 1776  311 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:12 1777 - 1779  350 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:13 1780 - 1781  323 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:14 1782 - 1783  328 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:15 1784 - 1785  369 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:16 1786 - 1788  405 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:17 1789 - 1791  352 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:18 1792 - 1794  339 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:19 1795 - 1796  316 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:20 1797 - 1798  349 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:21 1799 - 1800  339 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:22 1801 - 1802  316 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:23 1803 - 1804  305 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:24 1805 - 1807  368 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:25 1808 - 1810  372 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:26 1811  166 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:27 1812  155 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:28 1813  203 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:29 1814  180 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:30 1815  186 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:31 1816  159 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:32 1817  198 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:33 1818  138 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:34 1819  177 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:35 1820  162 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:36 1821  173 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:37 1822  127 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:38 1823  186 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:39 1824  181 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:40 1825  180 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:41 1826  168 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:42 1827  141 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:43 1828  171 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:44 1829  168 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:45 1830  75 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:2 1830  92 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:3 1830 - 1836  412 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:4 1837 - 1842  439 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:5 1843 - 1848  429 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:6 1849 - 1851  266 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:7 1852 - 1853  262 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:8 1854 - 1855  272 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:11 1859 - 1860  225 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:12 1861  108 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:13 1862  148 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AII:13 1863  159 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:15 1864  154 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:16 1865  214 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:17 1866  183 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:18 1867  187 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:19 1868  240 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:20 1869  294 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:21 1870  244 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:22 1871  243 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:23 1872 - 1873  533 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:24 1874  337 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:25 1875  340 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:26 1876  351 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:27 1877  193 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:28 1878  241 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:30 1879  168 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:29b 1879  264 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:31a 1880  204 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:31b 1880  150 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:32 1881  464 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:33 1882 - 1883  700 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:34 1884  391 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:35 1885  361 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:36 1886  347 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:37 1887  321 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:38 1888  301 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:39 1889  343 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:40 1890  322 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:41 1891  285 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:42 1892  313 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:43 1893  315 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:44 1894  295 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:45 1895  380 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:46 1896  268 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:47 1897 - 1898  531 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:48 1899 - 1900  453 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:49 1901  231 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:50 1902  261 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:51 1903  222 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:52 1904  234 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:53 1905  256 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:54 1906  291 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:55 1907  245 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:56 1908  321 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:57 1909  251 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:58 1910  275 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:59 1911  238 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:60 1912  294 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:61 1913  255 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:62 1914  304 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:63 1915  364 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:64 1916  246 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:65 1916  151 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:66 1917  316 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:67 1918  201 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:68 1918  169 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:69 1919  430 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:70 1920  492 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:71 1921  333 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:72 1921  279 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:73 1922  296 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:74 1922  253 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:75 1923  440 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:76 1924  424 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:77 1925  460 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:78 1926  481 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:79 1927  462 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:80 1928  405 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:81 1929  343 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:82 1930  382 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:83 1931  407 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:84 1932  274 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:85 1932  235 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:181 1933  307 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:182 1933  289 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:183 1934  321 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:184 1934  388 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:185 1935  382 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:186 1935  381 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:187 1936  358 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:188 1936  475 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:189 1937  400 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:190 1937  372 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:191 1938  512 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:192 1938  341 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:193 1939  467 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:194 1939  517 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:195 1940  392 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:196 1940  360 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:197 1941  377 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:198 1941  398 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:199 1942  516 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:200 1942  477 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:201 1943  648 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:202 1943  543 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:203 1944  582 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:204 1944  531 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:205 1945  544 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:206 1945  575 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:207 1946  451 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:208 1946  297 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:210 1947  354 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:211 1947  402 SEK
Estate inventory registers
Svegs tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1900    154 SEK
Remaining documents
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:1 1741 - 1745  310 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:2 1746  315 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIb:1 1747 - 1847    255 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIb:2 1752 - 1862    346 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIb:3 1752 - 1872    347 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6a 1762 - 1763  272 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:7 1764 - 1767  258 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:8 1768 - 1770  334 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1771 - 1772  344 SEK
Svegs tingslags häradsrätt FIV:1 1771 - 1861    466 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AI:12 1790  183 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1791  342 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:18 1792 - 1794  339 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:19 1795 - 1796  316 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AIb:4 1796 - 1810    49 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:20 1797 - 1798  349 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:21 1799 - 1800  339 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:22 1801 - 1802  316 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:23 1803 - 1804  305 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:24 1805 - 1806  368 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:25 1808 - 1810  372 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:1 1810    43 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:26 1811  166 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:27 1812  155 SEK
Svegs tingslags häradsrätt FIa:1 1812 - 1874    248 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:28 1813  203 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:29 1814  180 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:30 1815  186 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:31 1816  159 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:32 1817  198 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:33 1818  138 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:34 1819  177 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:35 1820  162 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:36 1821  173 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:37 1822  127 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:38 1823  186 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:39 1824  181 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:40 1825  180 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:41 1826  168 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:42 1827  141 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:43 1828  171 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIb:1 1828 - 1856  255 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:44 1829  168 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:45 1830  75 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:2 1830    92 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:46 1831  98 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:3 1831 - 1836    412 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:47 1832  128 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:49 1835 - 1837  397 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:4 1837 - 1842    439 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:50 1838 - 1841  382 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:5 1843 - 1848    429 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:6 1849 - 1851    266 SEK
Svegs tingslags häradsrätt FIa:2 1851 - 1865    311 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:7 1852 - 1853    262 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:8 1854 - 1855    272 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:9 1855 - 1864    241 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:10 1856 - 1858    264 SEK
Svegs tingslags häradsrätt FIa:3 1859    63 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:11 1859 - 1860    225 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:12 1861    108 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:13 1862    148 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AII:13 1863  159 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:14 1863    139 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:15 1864    154 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:16 1865    214 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:17 1866    183 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:18 1867    187 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:19 1868    240 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:20 1869    294 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:21 1870    244 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:22 1871    243 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:23 1872 - 1873    533 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:24 1874    337 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:25 1875    340 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1968    267 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1968    271 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1968    262 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1968    214 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:5 1875 - 1968    273 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:6 1875 - 1968    274 SEK
Svegs tingslags häradsrätt CIIIb:7 1875 - 1968    217 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:26 1876    351 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:27 1877    193 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:28 1878    241 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:29a 1879    171 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:29b 1879    264 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:30 1879    168 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:31a 1880    204 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:31b 1880    150 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:32 1881    464 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:33 1882 - 1883    700 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:34 1884    391 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:35 1885    361 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:36 1886    347 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:37 1887    321 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:38 1888    301 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:39 1889    343 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:40 1890    322 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:41 1891    285 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:42 1892    313 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:43 1893    315 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:44 1894    295 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:45 1895    380 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:46 1896    268 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:47 1897 - 1898    531 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:48 1899 - 1900    453 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:49 1901    231 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:50 1902    261 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:51 1903    222 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:52 1904    234 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:53 1905    256 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:54 1906    291 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:55 1907    245 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:56 1908    321 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:57 1909    251 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:58 1910    275 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:59 1911    238 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:60 1912    294 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:61 1913    255 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:62 1914    304 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:63 1915    364 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:64 1916    246 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:65 1916    151 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:66 1917    316 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:67 1918    201 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:68 1918    169 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:69 1919    430 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:70 1920    492 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:71 1921    333 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:72 1921    279 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:73 1922    296 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:74 1922    253 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:75 1923    440 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:76 1924    424 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:77 1925    460 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:78 1926    481 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:79 1927    462 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:80 1928    405 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:81 1929    343 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:82 1930    382 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:83 1931    407 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:84 1932    274 SEK
Svegs tingslags häradsrätt AII:85 1932    235 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:181 1933  307 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:182 1933  289 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:183 1934  321 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:184 1934  388 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:185 1935  382 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:186 1935  381 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:187 1936  358 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:188 1936  475 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:189 1937  400 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:190 1937  372 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:191 1938  512 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:192 1938  341 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:193 1939  467 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:194 1939  517 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:195 1940  392 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:196 1940  360 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program