Undersåkers tingslags häradsrätt

Undersåkers tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationUndersåkers tgl., som omfattar Kalls, Mörsils, Undersåkers och Åre socknar, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och tillhör fr.o.m. 1879 Jämtlands västra domsaga.
Enl. k. förordning 1915-04-10 skulle Undersåkers tgl. och Offerdals tgl. sammanslås till Undersåkers och Offerdals tgl. Denna sammanslagning skedde fr.o.m. 1916-08-25 (S.F.S. 12/1916.).
Fr.o.m. 1940-01-01 är detta tgl. sammanslaget med Sunne, Ovikens och Hallens tgl., varefter Jämtlands västra domsaga består av endast ett tgl. (Jämtlands västra domsagas häradsrätt)
För tiden efter ht 1916 se Undersåkers och Offerdals tingslags häradsrätts arkiv.
NADSE/ÖLA/10835
Volume from Undersåkers tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1741   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62a 1741  112 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62b 1741  132 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:1 1742    73 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:2 1743    94 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:3 1744    78 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:4 1745    71 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:5 1746    80 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:6 1747    92 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:7 1748    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:8 1749    90 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:9 1750    75 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:10 1751    101 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:11 1752    82 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:12 1753    82 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:13 1754    82 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:14 1755    85 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:15 1756    116 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:16 1757    128 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:17 1758    112 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:18 1759    117 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:19 1760    87 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:20 1761    58 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:21 1762    59 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:22 1763    80 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:23 1764    81 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:24 1765    66 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:25 1766    59 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:26 1767    66 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:27 1768    79 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:28 1769    63 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:29 1770    75 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:30 1771    75 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:31 1772    55 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:32 1773    68 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:33 1774    78 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:34 1775    84 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:35 1776    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:36 1777    124 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:37 1778    109 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:38 1779    115 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:39 1780    106 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:40 1781    106 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:41 1782    111 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:42 1783    130 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:43 1784    142 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:44 1785    109 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:45 1786    88 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:46 1787    96 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:47 1788    86 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:48 1789    52 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:49 1790    82 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:50 1791    80 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:51 1792    72 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:52 1793    71 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:53 1794    112 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:54 1795    94 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:55 1796    110 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:56 1797    122 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:57 1798    100 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:58 1799    137 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:59 1800    129 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:60 1801    113 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:61 1802    143 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:62 1803    111 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:63 1804    115 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:64 1805    162 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:65 1806    135 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:66 1807    113 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:67 1808    157 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:68 1809    190 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:69 1810    162 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:70 1811    122 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:71 1812    139 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:72 1813    151 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:73 1814    138 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:74 1815    129 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:75 1816    144 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:76 1817    157 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:77 1818    121 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:78 1819    143 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:79 1820    134 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:80 1821    140 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:81 1822    136 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:82 1823    142 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:83 1824    116 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:84 1825    145 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:85 1826    112 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:86 1827    127 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:87 1828    118 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:88 1829    153 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:89 1830    92 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:90 1831    90 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:91 1832    84 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:92 1833    115 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:93 1834    76 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:94 1834    78 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:95 1835    63 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:96 1835    63 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:97 1836    74 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:98 1836    88 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:99 1837    84 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:100 1837    88 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:101 1838    68 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:102 1838    106 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:103 1839    89 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:104 1839    93 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:105 1840    123 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:106 1840    88 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:107 1841    90 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:108 1841    85 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:109 1842    88 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:110 1842    63 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:111 1843    90 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:112 1843    135 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:113 1844    229 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:114 1845    158 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:115 1846    138 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:116 1847    256 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:117 1848    136 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:118 1848    130 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:119 1849    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:120 1849    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:121 1850    103 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:122 1850    164 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:123 1851    169 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:124 1851    143 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:125 1852    182 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:126 1852    96 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:127 1853    94 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:128 1853    81 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:129 1854    147 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:130 1854    163 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:131 1855    151 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:132 1855    107 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:133 1856    192 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:134 1856    91 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:135 1857    123 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:136 1857    166 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:137 1858    116 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:138 1858    112 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:139 1859    124 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:140 1859    120 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:141 1860    132 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:142 1860    176 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AI:162 1877    288 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Undersåkers tingslags häradsrätt F:1 1741 - 1792    337 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt F:2 1741 - 1908    159 SEK
See: Huså/Gustaf och Karlberg, Kall arkiv 1778 - 1856   
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:53 1794  112 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:54 1795  94 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:55 1796  110 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:56 1797  122 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:57 1798  100 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:58 1799  137 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:59 1800  129 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:60 1801  113 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:61 1802  143 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:62 1803  111 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:63 1804  115 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:64 1805  162 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:65 1806  135 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:66 1807  113 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:67 1808  157 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:68 1809  190 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:69 1810  162 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:70 1811  122 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:71 1812  139 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:72 1813  151 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:73 1814  138 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:74 1815  129 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:75 1816  144 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:76 1817  157 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:77 1818  121 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:78 1819  143 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:79 1820  134 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:80 1821  140 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:81 1822  136 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:82 1823  142 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:83 1824  116 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:84 1825  145 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:85 1826  112 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:86 1827  127 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:87 1828  118 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:88 1829  153 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:2 1830  61 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:3 1831  108 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:4 1832  63 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:5 1833  85 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:6 1834  87 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:7 1835  73 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:8 1836  94 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:9 1837  108 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:10 1838  101 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:11 1839  114 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:12 1840  118 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:13 1841  111 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:14 1842  121 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:15 1843  141 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:16 1844  112 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:17 1845  87 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:18 1846  139 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:19 1847  126 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:20 1848  138 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:21 1849  147 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:22 1850  118 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:23 1851  162 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:24 1852  131 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:25 1853  129 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:26 1854  170 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:27 1855  144 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:28 1856  148 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:29 1857  156 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:30 1858  163 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:31 1859  156 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:32 1860  171 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:33 1861  150 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:34 1862  165 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:36b 1864  107 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:37 1865  159 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:38 1866  165 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:39 1867  207 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:40 1868  222 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:41 1869  231 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:42 1870  195 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:43 1871  250 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:44 1872  287 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:45 1873  339 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:46 1874  207 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:47 1875  233 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:48 1876  185 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:49 1877  152 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:50 1878  157 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:51 1879  177 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:52 1880  144 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:53 1881  178 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:54 1882  216 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:55 1883  198 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:56 1884  215 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:57 1885  193 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:58 1886  178 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:59 1887  223 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:60 1888  222 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:61 1889  215 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:62 1890  211 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:63 1891  240 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:64 1892  178 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:65 1893  249 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:66 1894  241 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:67 1895  247 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:68 1896  210 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:69 1897  246 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:70 1898  282 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:71 1899  213 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:73 1901  240 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:74 1902  214 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:75 1903  248 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:76 1904  216 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:77 1905  220 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:78 1906  223 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:79 1907  259 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:80 1908  238 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:81 1909  273 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:82 1910  265 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:83 1911  231 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:84 1912  223 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:85 1913  193 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:86 1914  171 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:87 1915  210 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:88 1916  173 SEK
Estate inventory registers
Undersåkers tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1918    79 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt BouReg:2 1850 - 1916    121 SEK
Remaining documents
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:1 1742  73 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:2 1743  94 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AIII:1 1743 - 1796    269 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:3 1744  78 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:4 1745  71 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:22 1763  80 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AIII:2 1763 - 1878    408 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:23 1764  81 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:43 1784  142 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:53 1794  112 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:54 1795  94 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:55 1796  110 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:56 1797  122 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:57 1798  100 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:58 1799  137 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:59 1800  129 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:60 1801  113 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:61 1802  143 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:62 1803  111 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:63 1804  115 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:64 1805  162 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:65 1806  135 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:66 1807  113 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AIII:3 1807 - 1867    192 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:67 1808  157 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:68 1809  190 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:1 1810  43 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:69 1810  162 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:1 1810    52 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt H:1 1810 - 1850    375 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:70 1811  122 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:71 1812  139 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:72 1813  151 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:73 1814  138 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:74 1815  129 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt G:1 1815 - 1855    359 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:75 1816  144 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:76 1817  157 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:77 1818  121 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:78 1819  143 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:79 1820  134 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:80 1821  140 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:81 1822  136 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:82 1823  142 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:83 1824  116 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:84 1825  145 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:85 1826  112 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:86 1827  127 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:87 1828  118 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:88 1829  153 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AII:1b 1830  61 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:2 1830    61 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:3 1831    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:4 1832    63 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:5 1833    85 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:6 1834    87 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:7 1835    73 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:8 1836    94 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:9 1837    108 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:10 1838    101 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:11 1839    114 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:12 1840    118 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:13 1841    111 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:14 1842    121 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:15 1843    141 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:16 1844    112 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:17 1845    87 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:18 1846    139 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:19 1847    126 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:20 1848    138 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:21 1849    147 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:22 1850    118 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:23 1851    162 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:24 1852    131 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt H:2 1852 - 1858    582 SEK
See: Södra Jämtlands domsaga DI:1 1852 - 1873  145 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:25 1853    129 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:26 1854    170 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:27 1855    144 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:28 1856    148 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt G:2 1856 - 1871    570 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:29 1857    156 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:30 1858    163 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:31 1859    156 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt H:3 1859 - 1867    382 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:32 1860    171 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:33 1861    150 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:34 1862    165 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:35 1863    111 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:36a 1864    72 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:36b 1864    107 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:37 1865    159 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:38 1866    165 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:39 1867    207 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:40 1868    222 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:41 1869    231 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:42 1870    195 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:43 1871    250 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:44 1872    287 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:45 1873    339 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:46 1874    207 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:47 1875    233 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1943    192 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1943    186 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1943    183 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1943    213 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:5 1875 - 1943    160 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:48 1876    185 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:49 1877    152 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:50 1878    157 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:51 1879    177 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:52 1880    144 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:53 1881    178 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:54 1882    216 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:55 1883    198 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:56 1884    215 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:57 1885    193 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:58 1886    178 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:59 1887    223 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:60 1888    222 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:61 1889    215 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:62 1890    211 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:63 1891    240 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:64 1892    178 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:65 1893    249 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:66 1894    241 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:67 1895    247 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:68 1896    210 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:69 1897    246 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:70 1898    282 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:71 1899    213 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:73 1901    240 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:74 1902    214 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:75 1903    248 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:76 1904    216 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:77 1905    220 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:78 1906    223 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:79 1907    259 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:80 1908    238 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:81 1909    273 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:82 1910    265 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:83 1911    231 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:84 1912    223 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:85 1913    193 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:86 1914    171 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:87 1915    210 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt AII:88 1916    173 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:6 1933    69 SEK
Undersåkers tingslags häradsrätt CIIIb:7 1933    45 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program