Nysätra tingslags häradsrätt

Nysätra tingslags häradsrätt in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeDistrict court
InformationNysätra tingslag tillkom1834 genom en utbrytning ur Bygdeå tingslag. I Nysätra tingslag ingick Nysätra socken. År 1902 slogs Bygdeå och Lövångers tingslag samman med Nysätra tingslag under benämningen Nysätra tingslag, en organisatorisk förändring som skedde utan att arkivbildningen bröts. I tingslaget ingick socknarna Bygdeå, Nysätra och Lövånger. Tingslaget kom att bestå fram till 1947 utgång. 1948 bildades Västerbottens mellersta domsagas tingslag genom en sammanslagning av Burträsk och Nysätra tingslag.

Nysätra tingslag har tillhört följande domsagor:
1834-1851 Västerbottens norra domsaga
1852-1947 Västerbottens mellersta domsaga
NADSE/HLA/1040118
Volume from Nysätra tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län Okänt   
Nysätra tingslags häradsrätt AIa:20 1854    177 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AIa:23 1857    327 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Nysätra tingslags häradsrätt BouReg:1 1834 - 1864    48 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt BouReg:2 1860 - 1872    39 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:5 1900 - 1969    763 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:6 1900 - 1969    703 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:7 1900 - 1969    682 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:8 1900 - 1969    689 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:9 1901 - 1969    709 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:10 1901 - 1969    714 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:11 1901 - 1969    677 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:12 1901 - 1969    694 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIb:13 1901 - 1969    654 SEK
Remaining documents
Nysätra tingslags häradsrätt FII:1 1835 - 1839    186 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:2 1840 - 1849    312 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:3 1850 - 1856    275 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AIa:20 1854    177 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AIa:23 1856 - 1857    327 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:4 1857 - 1864    274 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:5 1860 - 1868    39 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:6 1865 - 1872    343 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:7 1873 - 1882    389 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:8 1883 - 1885    197 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:9 1886 - 1887    134 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:10 1888 - 1891    204 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:11 1892    85 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:25 1893    123 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:25 1893    123 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:26 1894    127 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:26 1894    127 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:27 1895    135 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:27 1895    135 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:28 1896    129 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:28 1896    129 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:29 1897    129 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:29 1897    129 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:30 1898    115 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:30 1898    115 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:31 1899    163 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:31 1899    163 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:32 1900    115 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:32 1900    115 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt AII:33 1901    125 SEK
See: Nysätra tingslags häradsrätt AII:33 1901    125 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:12 1902    197 SEK
See: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt CIIc:1 1902 - 1969    106 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:13 1903    266 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:14 1904    214 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:15 1905    237 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:16 1906    196 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:17 1907    250 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:18 1908    199 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:19 1909    245 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:20 1910    170 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:21 1911    229 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:22 1912    187 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:23 1913    215 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:24 1914    200 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:25 1915    258 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:26 1916    237 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:27 1917    204 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:28 1918    244 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:29 1919    285 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:30 1920    216 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:31 1921    214 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:32 1922    223 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:33 1923    208 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:34 1924    196 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:35 1925    216 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:36 1926 - 1927    411 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:37 1928    218 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:38 1929    232 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:39 1930    239 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:40 1931 - 1932    480 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:41 1933 - 1934    483 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:42 1935 - 1936    432 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:43 1937    310 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:44 1938 - 1939    454 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:45 1940 - 1942    567 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:46 1943 - 1944    432 SEK
Nysätra tingslags häradsrätt FII:47 1945 - 1947    661 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 856 361

More info about our color images

  CartLogin formulär