Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat

Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeCity court
InformationSkellefteå stad anlades år 1844 å Norrböle bys ägor. Skellefteå lydde under landsrätt fram till 1879 då rådhusrätt och magistrat tillkom.

Från och med 1967 tillhörde Skellefteå rådhusrätt i Skellefteå domsaga (f.d. Västerbottens norra domsaga) och lades under Skellefteå tingslags häradsrätt. 1971 ersattes såväl häradsrätter som i städerna kvarvarande rådhusrätter av tingsrätter, varmed Skellefteå tingslags häradsrätt ersattes av Skellefteå tingsrätt.

I Skellefteå rådhusrätts domkrets ingick under den tid rådhusrätten var verksam, dvs. åren 1879-1966, Skellefteå stadsförsamling, som år 1961 bytte namn till Skellefteå Sankt Olov.
NADSE/HLA/1050042
Volume from Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat
  Inventory of the estate
Journals

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:1 1879    58 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:2 1880    67 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:3 1881    87 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:4 1882    67 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:5 1883    73 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:6 1884    63 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:7 1885    133 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:8 1886    110 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:9 1887    74 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1888    94 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:11 1889    96 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:12 1890    76 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:13 1891    83 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:14 1892    85 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:15 1893    88 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:16 1894    119 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:17 1895    78 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:18 1896    77 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:19 1897 - 1898    206 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:20 1899    79 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:21 1900    81 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:22 1901 - 1902    172 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:23 1903    104 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:24 1904    113 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:25 1905 - 1906    135 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:26 1907 - 1908    191 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:27 1909    116 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:28 1910    123 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:29 1911    111 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:30 1912    138 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:31 1913    129 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:32 1914 - 1915    223 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:33 1916    176 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:34 1917    176 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:35 1918    184 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:36 1919    175 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:37 1920    234 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:38 1921    246 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:39 1922    231 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:40 1923    226 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:41 1924    234 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:42 1925    219 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:43 1926    220 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:44 1927    237 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:45 1928    299 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:46 1929    323 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:47 1930    263 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:48 1931    349 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:49 1932    387 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:50 1933    330 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:51 1934    444 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:52 1935    568 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:53 1936    502 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:54 1937    426 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:55 1938    364 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:56 1939    394 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:57 1940    355 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:58 1941    348 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:59 1942    429 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:60 1943    427 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:61 1944    549 SEK
See: Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:62 1945    621 SEK
Journals
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:1 1879    58 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:2 1880    67 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:3 1881    87 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:4 1882    67 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:5 1883    73 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:6 1884    63 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:7 1885    133 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:8 1886    110 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:9 1887    74 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1888    94 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:11 1889    96 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:12 1890    76 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:13 1891    83 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:14 1892    85 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:15 1893    88 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:16 1894    119 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:17 1895    78 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:18 1896    77 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:19 1897 - 1898    206 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:20 1899    79 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:21 1900    81 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:22 1901 - 1902    172 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:23 1903    104 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:24 1904    113 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:25 1905 - 1906    135 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:26 1907 - 1908    191 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:27 1909    116 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:28 1910    123 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:29 1911    111 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:30 1912    138 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:31 1913    129 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:32 1914 - 1915    223 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:33 1916    176 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:34 1917    176 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:35 1918    184 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:36 1919    175 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:37 1920    234 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:38 1921    246 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:39 1922    231 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:40 1923    226 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:41 1924    234 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:42 1925    219 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:43 1926    220 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:44 1927    237 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:45 1928    299 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:46 1929    323 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:47 1930    263 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:48 1931    349 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:49 1932    387 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:50 1933    330 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:51 1934    444 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:52 1935    568 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:53 1936    502 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:54 1937    426 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:55 1938    364 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:56 1939    394 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:57 1940    355 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:58 1941    348 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:59 1942    429 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:60 1943    427 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:61 1944    549 SEK
Skellefteå stad Rådhusrätt och magistrat AIIa:62 1945    621 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 286 133

More info about our color images

  CartLogin formulär