Jokkmokks tingslags häradsrätt

Jokkmokks tingslags häradsrätt in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland
Source typeDistrict court
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volume from Jokkmokks tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
See: Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) AI:1 1689 - 1705  353 SEK
See: Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) AI:2 1706 - 1715  384 SEK
See: Arjeplogs tingslags häradsrätt FI:1 1722  438 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:1 1729 - 1739    351 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:2 1729 - 1740    266 SEK
See: Lycksele tingslags häradsrätt AIa:2 1732  208 SEK
See: Lycksele tingslags häradsrätt AIa:1 1733  171 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 1740 - 1749    249 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 1750 - 1759    174 SEK
See: Arjeplogs tingslags häradsrätt AIa:3 1776  243 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:46 1894    255 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Jokkmokks tingslags häradsrätt BouReg:1 1740 - 1895    50 SEK
Remaining documents
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 1740  249 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 1750 - 1751  174 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:1 1806 - 1829    78 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 1828 - 1839  187 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 1830 - 1839    187 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 1836 - 1848  157 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 1840 - 1849    157 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:4 1847 - 1859  229 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:4 1850 - 1859    229 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:5 1859 - 1869  301 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:5 1860 - 1869    301 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:6 1868 - 1875  148 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:6 1870 - 1875    148 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 1875 - 1879  120 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 1876 - 1879    120 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 1878 - 1884  147 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 1880 - 1884    147 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 1884 - 1887  118 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 1885 - 1887    118 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:10 1886 - 1891  148 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:10 1888 - 1891    148 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 1889 - 1893  105 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 1892 - 1893    105 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 1893 - 1895  157 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 1894 - 1895    157 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:13 1896 - 1899    336 SEK
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:13 1896 - 1899  336 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:14 1900 - 1902    132 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:3 1900 - 1905    230 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:4 1906 - 1909    181 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:5 1910 - 1920    328 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:6 1921 - 1930    335 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:7 1931 - 1937    340 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:8 1938 - 1942    429 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:9 1943 - 1945    307 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:10 1946 - 1948    219 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:11 1949 - 1951    580 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:12 1952 - 1953    312 SEK
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:13 1954 - 1955    322 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program