Jukkasjärvi tingslags häradsrätt

Jukkasjärvi tingslags häradsrätt in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland
Source typeDistrict court
InformationJukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv (1737-1947)

Jukkasjärvi tingslag omfattade socknarna Jukkasjärvi, Vittangi och Kiruna.

Jukkasjärvi ingick 1680-1742 i Torne lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens norra kontrakts domsaga - till år 1742 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1742 - i samband med Västerbottens lapmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Norra lappmarken. Jukkasjärvi tillhörde därefter t.o.m. 1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens domsaga), 1839-1876 Norrbottens norra domsaga, 1877-1903 Torneå domsaga och fr.o.m. 1904 Gällivare domsaga.

Jukkasjärvi häradsrätt bestod fram till utgången av 1947, varefter Jukkasjärvi och Karesuando tingslag slogs samman till ett gemensamt (Jukkasjärvi och Karesuando tingslag).

För tiden innan 1737: domböcker 1699-1714 ingår i Västerbottens lappmarkers domböcker vol. A: 1-2. Tingsprotokoll för åren 1700-1736 finns i avskrift i biblioteket (Nb län: allmänt), utg. i fyra volymer 1994 av Lenvik bygdemuseum (Titel: Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis Tinglag).

NADSE/HLA/1040008
Volume from Jukkasjärvi tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:1c 1779 - 1789    215 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:4 1800 - 1805    232 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:5 1806 - 1814    208 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:6 1815 - 1819    266 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:7 1820 - 1824    261 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:8 1825 - 1832    232 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:18 1860 - 1862    115 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt BouReg:1 - 1862    40 SEK
Remaining documents
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:1c 1783  215 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:4 1796 - 1803  232 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:5 1805 - 1812  208 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:6 1814 - 1818  266 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:7 1820 - 1823  261 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:8 1824 - 1825  232 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt FII:1 1825 - 1832    86 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt FII:2 1840 - 1848    99 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:1 1849 - 1872    229 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AIa:18 1860 - 1862  115 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:1 1863 - 1872  229 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:2 1872 - 1890    230 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:2 1872 - 1890  230 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:3 1874 - 1890    132 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:5 1903 - 1905    342 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:5 1903 - 1905  342 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:6 1906 - 1908    346 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:6 1906 - 1908  346 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:7 1909 - 1911    351 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:7 1909 - 1911  351 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:8 1912 - 1913    306 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:8 1912 - 1913  306 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:9 1914 - 1915    318 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:9 1914 - 1915  318 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:10 1916 - 1917    336 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:10 1916 - 1917  336 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:11 1918 - 1919    318 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:11 1918 - 1919  318 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:12 1920 - 1921    337 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:12 1920 - 1921  337 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:13 1922 - 1923    325 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:13 1922 - 1923  325 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:14 1924 - 1925    406 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:14 1924 - 1925  406 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:15 1926 - 1927    474 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:15 1926 - 1927  474 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:16 1928    254 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:16 1928  254 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:17 1929    268 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:17 1929  268 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:18 1930    314 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:18 1930  314 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:19 1931    358 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:19 1931  358 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:20 1932    330 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:20 1932  330 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:21 1933 - 1935    416 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:21 1933 - 1935  416 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:22 1936 - 1938    451 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:22 1936 - 1938  451 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:23 1939 - 1940    301 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:23 1939 - 1940  301 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:24 1941 - 1942    364 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:24 1941 - 1942  364 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:25 1943    178 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:25 1943  178 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:26 1944    255 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:26 1944  255 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:27 1945    320 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:27 1945  320 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:28 1946    262 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:28 1946  262 SEK
Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:29 1947    369 SEK
See: Jukkasjärvi tingslags häradsrätt AII:29 1947  369 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program