Karesuando tingslags häradsrätt

Karesuando tingslags häradsrätt in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
AliasEnontekis lappmarks tingslag
InformationKaresuando tingslags häradsrätts arkiv (1736-1947)

Karesuando tingslag (före 1908 benämnd Enontekis tingslag) omfattade Karesuando (f.d. Enontekis) socken.

Karesuando ingick 1680-1742 i Torneå lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens norra kontrakts domsaga - till år 1742 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1742 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Norra lappmarken.

Enligt kungligt brev 1907-10-25 bestämdes att Enontekis tingslag för framtiden skulle benämnas Karesuando tingslag. Tingslaget upphörde 1948 då Jukkasjärvi och Karesuando tingslag sammanslogs till ett (Jukkasjärvi och Karesuando tingslag).

Karesuando tingslag har tillhört nedanstående domsagor:

1680-1720 Västerbottens lappmarker
1720-1742 Norra lappmarken
1742-1820 Västerbottens norra kontrakt
1820-1838 Norrbotten
1839-1876 Norrbottens norra
1877-1903 Torneå
1904-1970 Gällivare
1971- Gällivare tingsrätts

Domböcker före 1736: ting från Karesuando (Enontekis) för år 1699-1714 ingår i Västerbottens lappmarkers domböcker vol. A: 1-2. Tingsprotokoll för åren 1700-1736 finns i avskrift i biblioteket (Nb län: allmänt), utg. i fyra volymer 1994 av Lenvik bygdemuseum. Boktitel: Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis Tinglag.

Arkivalier för perioden 1736-1806 förvaras på landsarkivet i Uleåborg. Mikrofilm 24-25/1956.

Arkivförteckningen avser endast volymer bevarade på Landsarkivet i Härnösand.
NADSE/HLA/1040003
Volume from Karesuando tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
Karesuando tingslags häradsrätt AIa:1 1807 - 1814    204 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AIa:2 1815 - 1819    296 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AIa:3 1820 - 1824    181 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AIa:9 1849 - 1874    495 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Karesuando tingslags häradsrätt BouReg:1 1806 - 1869    45 SEK
Remaining documents
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:1 1806 - 1812  204 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:1 1808 - 1814  204 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:2 1815 - 1819  296 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:2 1815 - 1819  296 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:2 1818  296 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:3 1820 - 1824  181 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:3 1820 - 1824  181 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt FII:1 1824 - 1832    88 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt FII:2 1833 - 1847    157 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:1 1849 - 1869    152 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:1 1849 - 1869  152 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AIa:9 1866  495 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:2 1870 - 1880    132 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:2 1874 - 1880  132 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:3 1881 - 1884    70 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:3 1881 - 1884  70 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:4 1885 - 1890    101 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:4 1885 - 1890  101 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:5 1891 - 1895    85 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:5 1891 - 1895  85 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:6 1896 - 1899    57 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:6 1896 - 1899  57 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:7 1900 - 1904    66 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:7 1900 - 1904  66 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:8 1905 - 1908    73 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:8 1905 - 1908  73 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:9 1909 - 1920    141 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:9 1909 - 1920  141 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:10 1921 - 1932    215 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:10 1921 - 1932  215 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:11 1933 - 1937    86 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:11 1933 - 1937  86 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:12 1938 - 1943    87 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:12 1938 - 1943  87 SEK
Karesuando tingslags häradsrätt AII:13 1944 - 1947    79 SEK
See: Karesuando tingslags häradsrätt AII:13 1944 - 1947  79 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program