Piteå stad Rådhusrätt och magistrat

Piteå stad Rådhusrätt och magistrat in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeCity court
InformationRådhusrätten upphörde den 1 januari 1943, varvid rådhusrättens arkiv efter 1840 levererades till Piteå domsaga och rådhusrätten i Luleå. Magistratens arkiv levererades till landsarkivet i Härnösand under 1960-talet.

Kronouppbördskontorets arkiv hade i huvudsak överlämnats till länsstyrelsen i Luleå enligt protokoll vid inspektion i Piteå 1945 (K. Mellander).

Enligt protokoll den 22/10 1938 (K. Mellander) handläggs stadsfogdens göromål direkt av magistraten.

Fram till 1/10 1941 fanns stadsfiskal i Piteå. Därefter upphörde stadsfiskalsarkivet och handlingarna överfördes till Piteå norra landsfiskalsdistrikt.
NADSE/HLA/1050032
Volume from Piteå stad Rådhusrätt och magistrat
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Journals
Bankruptcy acts
Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:6 1725 - 1739    79 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:7 1740 - 1743    277 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:8 1744 - 1748    273 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:9 1749 - 1753    262 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:10 1754 - 1757    310 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:11 1758 - 1763    253 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:12 1764 - 1767    279 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:13 1768 - 1772    307 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:14 1773 - 1778    302 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:15 1781 - 1788    339 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:16 1789 - 1793    233 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:76 1861    232 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:88 1873    168 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AIa:91 1876    294 SEK
Inventory of the estate
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:2 1670 - 1905    142 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:1 1774  315 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:1 1786 - 1819    373 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:3 1820  306 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:6 1820 - 1829  499 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat ÖI:1 1823 - 1841  222 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:5b 1827  217 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:5a 1828  228 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:7 1830 - 1833  364 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:9 1831  300 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:7 1833  271 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:8 1833  358 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:8 1834 - 1837  373 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:10 1835  162 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:11 1836 - 1838  267 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:13 1838  233 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:12 1838 - 1839  322 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:9 1838 - 1841  436 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:10 1842 - 1847  591 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:11 1848 - 1852  538 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:18 1849  263 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:22 1850  257 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:12 1853 - 1857  405 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:26 1856  274 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:43 1857 - 1867  252 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:13 1858 - 1862  549 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:14 1863 - 1867  684 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:15 1868 - 1872  514 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:49 1870  278 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:16 1873 - 1874  201 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:17 1875 - 1876  213 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:18 1877 - 1878  252 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:19 1879 - 1880  258 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:20 1881 - 1882  234 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:57 1883  296 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:21 1883 - 1884  219 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:61 1884  367 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:22 1885  145 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:64 1886  289 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:23 1886  92 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:70 1887  303 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:24 1887  151 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FId:1 1887  291 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:76 1888  350 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:25 1888  142 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:26 1889  188 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:78 1889 - 1890  314 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:27 1890  130 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:80 1891  351 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:28 1891  163 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:60 1892  366 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:29 1892  151 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:30 1893  123 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:31 1894  124 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:32 1895  117 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:33 1896  154 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:34 1897  159 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:35 1898  172 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:89 1899  406 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:36 1899  165 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:37 1900  155 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:38 1901  255 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:39 1902  123 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:40 1903  152 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:41 1904  119 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:42 1905  229 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:43 1906  139 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:44 1907  138 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:45 1908  157 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:46 1909  134 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:47 1910  124 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:48 1911  111 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:49 1912  136 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:50 1913  124 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:51 1914  106 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:52 1915  146 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:53 1916  198 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:54 1917  172 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:55 1918 - 1919  274 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:56 1920 - 1921  277 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:57 1922 - 1923  252 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:58 1924 - 1925  306 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:59 1926 - 1927  345 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:60 1928 - 1929  354 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:61 1930 - 1931  429 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:62 1932 - 1933  460 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:63 1934 - 1935  547 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:64 1936 - 1937  540 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:65 1938 - 1939  596 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:66 1940  330 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:67 1941  300 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:68 1942  351 SEK
Estate inventory registers
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1670 - 1915    51 SEK
Journals
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:1 1752 - 1776    251 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:2 1777 - 1785    186 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:3 1786 - 1800    239 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:4 1801 - 1810    295 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:5 1811 - 1819    279 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:6 1820 - 1829    499 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:7 1830 - 1833    364 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:8 1834 - 1837    373 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:9 1838 - 1841    436 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:10 1842 - 1847    591 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:11 1848 - 1852    538 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:12 1853 - 1857    405 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:13 1858 - 1862    549 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:14 1863 - 1867    684 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:15 1868 - 1872    514 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:16 1873 - 1874    201 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:17 1875 - 1876    213 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:18 1877 - 1878    252 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:19 1879 - 1880    258 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:20 1881 - 1882    234 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:21 1883 - 1884    219 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:22 1885    145 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:23 1886    92 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:24 1887    151 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:25 1888    142 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:26 1889    188 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:27 1890    130 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:28 1891    163 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:29 1892    151 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:30 1893    123 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:31 1894    124 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:32 1895    117 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:33 1896    154 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:34 1897    159 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:35 1898    172 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:36 1899    165 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:37 1900    155 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:38 1901    255 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:39 1902    123 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:40 1903    152 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:41 1904    119 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:42 1905    229 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:43 1906    139 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:44 1907    138 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:45 1908    157 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:46 1909    134 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:47 1910    124 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:48 1911    111 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:49 1912    136 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:50 1913    124 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:51 1914    106 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:52 1915    146 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:53 1916    198 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:54 1917    172 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:55 1918 - 1919    274 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:56 1920 - 1921    277 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:57 1922 - 1923    252 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:58 1924 - 1925    306 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:59 1926 - 1927    345 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:60 1928 - 1929    354 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:61 1930 - 1931    429 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:62 1932 - 1933    460 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:63 1934 - 1935    547 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:64 1936 - 1937    540 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:65 1938 - 1939    596 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:66 1940    330 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:67 1941    300 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat AII:68 1942    351 SEK
Bankruptcy acts
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:1 1787 - 1788    315 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:3 1811 - 1821    306 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:5a 1829    228 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:5b 1829 - 1830    217 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:7 1831 - 1833    271 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:8 1831 - 1835    358 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:9 1832    300 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:10 1834 - 1836    162 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:11 1836 - 1838    267 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:12 1839 - 1840    322 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:13 1840    233 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:18 1844 - 1849    263 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:22 1850    257 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:26 1857    274 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:43 1867    252 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:49 1870    278 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:57 1881 - 1882    296 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:60 1885    366 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:61 1885    367 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:64 1886 - 1887    289 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:70 1887    303 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:76 1888 - 1889    350 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:78 1889 - 1890    314 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:80 1892    351 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIII:89 1898 - 1900    406 SEK
Tax/census records
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat HIa:1 1793 - 1835    327 SEK
See: Piteå stad Rådhusrätt och magistrat JIIa:3 1814 - 1818  260 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat HIa:14 1941    195 SEK
Remaining documents
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat DI:1 1707 - 1850    42 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FId:1 1796 - 1905    291 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat JIIa:3 1811 - 1820    260 SEK
Piteå stad Rådhusrätt och magistrat ÖI:1 1823 - 1859    222 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program