Piteå tingslags häradsrätt

Piteå tingslags häradsrätt in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeDistrict court
InformationPiteå tingslags häradsrätts arkiv (1680-1927)

Tingslaget omfattade vid bildandet 1680 Piteå landsförsamling, socknarna Älvsby, Norrfjärden och Hortlax. Älvsby socken övergick till det nybildade Älvsby tingslag 1892. Piteå tingslag upphörde vid 1927 års utgång genom en sammanslagning av Piteå tingslag och Älvsby tingslag.

Piteå tingslag tillhörde under åren 1680-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (efter 1820 benämnd Norrbottens domsaga), under 1839-1876 Norrbottens södra domsaga och därefter Piteå domsaga.

Enstaka äldre volymer i arkivet har överförts från Boströmska samlingen.
NADSE/HLA/1040135
Volume from Piteå tingslags häradsrätt
  Court records
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
Piteå tingslags häradsrätt AIa:1 1716 - 1724    217 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:2 1725 - 1726    211 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:3 1727    270 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:4 1728 - 1729    258 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:5 1730 - 1731    291 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:6 1732 - 1733    150 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:7 1734 - 1735    232 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:8 1736 - 1739    364 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:9 1740 - 1744    420 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:10 1745 - 1749    583 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:11 1750 - 1752    398 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:15 1760 - 1761    345 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:16 1762 - 1764    502 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:17 1765 - 1767    420 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:18 1767 - 1769    424 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:21 1776 - 1783    892 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:35 1808    324 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:36 1809    244 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIb:4 1812 - 1865  579 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:47 1818    524 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:48 1819    664 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:52 1822    303 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:103 1848    226 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:106 1850    463 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:119 1861    416 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:120 1862    426 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:122 1863    234 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:146 1878    232 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIa:152 1884    229 SEK
Estate inventory registers
Piteå tingslags häradsrätt BouReg:1 1775 - 1860    159 SEK
Remaining documents
Piteå tingslags häradsrätt FII:1c 1691 - 1867    106 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:1 1716 - 1757    87 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIb:4 1733 - 1867    579 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:8 1737  364 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:8 1737 - 1738  364 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:9 1738 - 1742  420 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:9 1740  420 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:18 1742 - 1758  424 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:10 1743 - 1767  583 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:2 1758 - 1771    282 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:15 1761  345 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:15 1761  345 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:16 1762  502 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:16 1763  502 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIb:4 1768 - 1811  579 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:18 1769  424 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:3 1772 - 1776    302 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:1a 1775 - 1788    383 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:4 1776 - 1786    290 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:1b 1776 - 1789    345 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:2a 1777 - 1792    318 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:11 1784 - 1806  194 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:5 1786 - 1798    337 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:2b 1792 - 1797    387 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:3 1793 - 1800    97 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIb:3 1797 - 1800  208 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIb:3 1798 - 1799    208 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:6 1798 - 1800    142 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:8 1798 - 1802  154 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:22 1799 - 1818  247 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:7 1800 - 1801  100 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:7 1801    100 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:8 1802    154 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:9 1803    126 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:9 1803  126 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:10 1803 - 1804  177 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:10 1804    177 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:11 1805    194 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:12 1805 - 1806  168 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:12 1806    168 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:16 1806 - 1811  212 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:13 1807    186 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:13 1807  186 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:35 1807 - 1808  324 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FII:4 1807 - 1809    122 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:14 1808 - 1809    184 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:15 1809 - 1810  243 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:36 1809 - 1810  244 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:29 1809 - 1825  210 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:15 1810    243 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:17 1810 - 1812  241 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:16 1811    212 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:19 1811 - 1815  234 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:17 1812    241 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:20 1812 - 1816  227 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:19 1814 - 1815    234 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:21 1814 - 1817  206 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:23 1815 - 1819  230 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:20 1816    227 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:24 1816 - 1820  258 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:21 1817    206 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:22 1818    247 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:47 1818  524 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:47 1818  524 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:27 1818 - 1823  227 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:23 1819    230 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:25 1819 - 1821  209 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:26 1819 - 1822  241 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:24 1820    258 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:28 1820 - 1824  237 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:33 1820 - 1829  240 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:25 1821    209 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:26 1822    241 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:27 1823    227 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:30 1823 - 1826  202 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:28 1824    237 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:29 1825    210 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:30 1826    202 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:31 1826 - 1827  171 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:32 1826 - 1828  193 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:31 1827    171 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:32 1828    193 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:34 1828 - 1830  228 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:33 1829    240 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:37 1829 - 1833  210 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:34 1830    228 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:35 1830 - 1831  241 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:35 1831    241 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:36 1831 - 1832  233 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:36 1832    233 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:40 1832 - 1836  222 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:51 1832 - 1847  303 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:37 1833    210 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:38 1833 - 1834  179 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:38 1834    179 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:39 1834 - 1835  240 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:39 1835    240 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:41 1835 - 1837  258 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:40 1836    222 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:42 1836 - 1838  273 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:41 1837    258 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:50 1837 - 1846  321 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:42 1838    273 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:43 1838 - 1839  313 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:46 1838 - 1842  190 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:43 1839    313 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:44 1839 - 1840  294 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:44 1840    294 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:45 1840 - 1841  264 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:45 1841    264 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:46 1842    190 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:47 1842 - 1843  238 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:47 1843    238 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:48 1843 - 1844  249 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:48 1844    249 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:49 1844 - 1845  294 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:49 1845    294 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:50 1846    321 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:52 1846 - 1848  364 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:51 1847    303 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:52 1848    364 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AIa:103 1848  226 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:53 1848 - 1849  369 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:54 1848 - 1851  374 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:53 1849    369 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:54 1850    374 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:55 1851    332 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:55 1851  332 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:56 1852    433 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:56 1852  433 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:57 1853    336 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:57 1853  336 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:58 1854    349 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:58 1854  349 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:59 1855    340 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:59 1855  340 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:60 1856    301 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:60 1856  301 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:61 1857    376 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:61 1857  376 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:62 1858    348 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:62 1858  348 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:63 1859    319 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:63 1859  319 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:64 1860    278 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:64 1860  278 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:65 1861    385 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:65 1861  385 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:66 1862    349 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:66 1862  349 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:67 1863    375 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:67 1863  375 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:68 1864    178 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:69 1865    375 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:69 1865  375 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:70 1866    312 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:70 1866  312 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:71 1867    473 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:71 1867  473 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:72 1868    471 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:72 1868  471 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:73 1869    330 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:73 1869  330 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:74 1870    533 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:74 1870  533 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:75 1871    334 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:75 1871  334 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:76 1872    360 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:76 1872  360 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:77 1873    379 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:77 1873  379 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:78 1874    379 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:78 1874  379 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:79 1875    441 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:79 1875  441 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:80 1876    408 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:80 1876  408 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:81 1877    369 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:81 1877  369 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:82 1878    448 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:82 1878  448 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:83 1879    471 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:83 1879  471 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AIb:6 1879 - 1891    343 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:84 1880    393 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:84 1880  393 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:85 1881    556 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:85 1881  556 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:86 1882    387 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:86 1882  387 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:87 1883    422 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:87 1883  422 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:88 1884    381 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:88 1884  381 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:89 1885    414 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:89 1885  414 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:90 1886    485 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:90 1886  485 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:91 1887    509 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:91 1887  509 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:92 1888    405 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:92 1888  405 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:93 1889    427 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:93 1889  427 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:94 1890    441 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:94 1890  441 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:95a 1891    243 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:95b 1891    234 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:95a 1891  243 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:95b 1891  234 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:97 1893    428 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:97 1893  428 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:98 1894    585 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:98 1894  585 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:99 1895    518 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:99 1895  518 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:100 1896    477 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:100 1896  477 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:101 1897    522 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:101 1897  522 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:102 1898    445 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:102 1898  445 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:103 1899    461 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:103 1899  461 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:104 1900    255 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:105 1900    249 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:105 1900  249 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:104 1900  255 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:106 1901    516 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:106 1901  516 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:107 1902    517 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:107 1902  517 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:108 1903    432 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:108 1903  432 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:109 1904    488 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:109 1904  488 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:110 1905    532 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:110 1905  532 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:111 1906    562 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:111 1906  562 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:112 1907    514 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:112 1907  514 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:113 1908    518 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:113 1908  518 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:114 1909    479 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:114 1909  479 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:115 1910    381 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:115 1910  381 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:116 1911    436 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:116 1911  436 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:117 1912    462 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:117 1912  462 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:118 1913    480 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:118 1913  480 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:119 1914    510 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:119 1914  510 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:120 1915    454 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:120 1915  454 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:121 1916    496 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:121 1916  496 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:122 1917    487 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:122 1917  487 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:123 1918    526 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:123 1918  526 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:124 1919    567 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:124 1919  567 SEK
Piteå tingslags häradsrätt FIIb:1 1919 - 1927    69 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:125 1920    486 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:125 1920  486 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:126 1921    517 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:126 1921  517 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:127 1922    490 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:127 1922  490 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:128 1923    552 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:128 1923  552 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:129 1924    477 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:129 1924  477 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:130 1925    544 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:130 1925  544 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:131 1926    470 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:131 1926  470 SEK
Piteå tingslags häradsrätt AII:132 1927    532 SEK
See: Piteå tingslags häradsrätt AII:132 1927  532 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program