Gästriklands domsaga

Gästriklands domsaga in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceGästrikland
Source typeDistrict court
InformationLandskapet Gästrikland utgjorde under åren 1671-1920 en domsaga, som var indelad i olika tingslag. Efter ändringar i tingslagshänseende (den sista år 1725) bestod landskapet (domsagan) åren 1725-1879 av fyra tingslag benämligen 1. Hille och Valbo, 2. Hedesunda och Österfärnebo, 3. Ockelbo och Hamrånge samt 4. Ovansjö (inklusive Järbo och Högbo socknar samt nuvarande Storviks köping), Torsåker (inklusive området för den sedermera bildade Hofors kommun) och Årsunda. -Från och med år 1880 sammanfördes socknarna Hille, Valbo, Hedesunda, Österfärnebo och Hamrånge till ett tingslag, Gästriklands östra tingslag; återstoden av landskapet utgjorde Gästriklands västra tingslag. Denna indelning bestod dock oförändrad endast under år 1880. Från och med år 1881 flyttades Österfärnebo över till västra tingslaget, medan östra tingslaget tillfördes Årsunda och Högbo. Åren 1881-1920 bestod Gästriklands östra tingslag alltså av socknarna Hille, Valbo, Hedesunda, Hamrånge, Högbo och Årsunda. Från och med år 1921 gjordes östra och västra tingslagen till självständiga domsagor med den ändringen beträffande deras områden, att Österfärnebo återfördes till Gästriklands östra domsaga. -Vissa gränsändringar mellan domsagorna har sedermera förekommit i samband med att Sandvikens stad (vars område, ursprungligen del av Högbo, även i övrigt utvidgats) vid olika tillfällen, senast från och med 1967, inkorporerat delar av Ovansjö kommun.

Den odelade Gästriklands domsaga hade sitt kansli i Gävle. I tingshuset i Gävle förvaras sålunda förutom Gästriklands östra domsagas arkiv (1921-) även Gästriklands domsagas arkiv (-1920). Övriga arkiv härstädes äro:
Hedesunda och Österfärnebo tingslags häradsrättsarkiv (-1879);
Ockelbo och Hamrånge tingslags häradsrättsarkiv (-1879);
Hille och Valbo tingslags häradsrättsarkiv (-1879);
Gästriklands östra tingslags häradsrättsarkiv (1880-1920);
Inskrivningsdomarens i Gästriklands östra domsaga arkiv (1933-);
de olika ägodelningsrätternas arkiv (för tingslagen o
NADSE/HLA/1040018
Volume from Gästriklands domsaga
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län Okänt   
Inventory of the estate
Gästriklands domsaga FII:1 1710 - 1780    970 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Gästriklands domsaga FII:2 1781 - 1785    510 SEK
Gästriklands domsaga FII:3 1786 - 1790    633 SEK
Gästriklands domsaga FII:4 1791 - 1796    679 SEK
Gästriklands domsaga FII:5 1801 - 1808    779 SEK
Gästriklands domsaga FII:6 1809 - 1811    959 SEK
Gästriklands domsaga FII:7 1812 - 1813    779 SEK
Gästriklands domsaga FII:8 1814 - 1815    949 SEK
Gästriklands domsaga FII:9 1816 - 1817    702 SEK
Gästriklands domsaga FII:10 1818 - 1819    808 SEK
Gästriklands domsaga FII:11 1820    455 SEK
Gästriklands domsaga FII:12 1821    472 SEK
Gästriklands domsaga FII:13 1822    784 SEK
Gästriklands domsaga FII:14 1823    477 SEK
Gästriklands domsaga FII:15 1824    456 SEK
Gästriklands domsaga FII:16 1825    637 SEK
Gästriklands domsaga FII:17 1826    547 SEK
Gästriklands domsaga FII:19 1827    59 SEK
Gästriklands domsaga FII:18 1827 - 1828    904 SEK
Gästriklands domsaga FII:20 1829 - 1830    962 SEK
Gästriklands domsaga FII:21 1831 - 1832    958 SEK
Gästriklands domsaga FII:22 1833 - 1834    918 SEK
Gästriklands domsaga FII:24 1835    49 SEK
Gästriklands domsaga FII:23 1835 - 1836    807 SEK
Gästriklands domsaga FII:25 1836    36 SEK
Gästriklands domsaga FII:26 1837 - 1838    981 SEK
Gästriklands domsaga FII:27a 1837 - 1839    307 SEK
Gästriklands domsaga FII:27b 1839    315 SEK
Gästriklands domsaga FII:28 1839    48 SEK
Gästriklands domsaga FII:27c 1839 - 1840    270 SEK
Gästriklands domsaga FII:27d 1840    266 SEK
Gästriklands domsaga FII:29 1841    454 SEK
Gästriklands domsaga FII:30 1842 - 1843    871 SEK
Gästriklands domsaga FII:31 1844 - 1845    830 SEK
Gästriklands domsaga FII:32 1845    43 SEK
Gästriklands domsaga FII:33 1845    34 SEK
Gästriklands domsaga FII:34 1846    400 SEK
Gästriklands domsaga FII:35 1847    396 SEK
Gästriklands domsaga FII:36 1847    36 SEK
Gästriklands domsaga FII:37 1848    411 SEK
Gästriklands domsaga FII:38 1849    453 SEK
Gästriklands domsaga FII:39 1850    447 SEK
Gästriklands domsaga FII:40 1851    476 SEK
Gästriklands domsaga FII:41 1852    481 SEK
Gästriklands domsaga FII:42 1854    58 SEK
Estate inventory registers
Gästriklands domsaga BouReg:1 1710 - 1852    129 SEK
Gästriklands domsaga BouReg:2 1710 - 1852    138 SEK
Gästriklands domsaga BouReg:3 1710 - 1852    125 SEK
Gästriklands domsaga BouReg:4 1710 - 1852    96 SEK
Remaining documents
Gästriklands domsaga AIa:2 1604 - 1619    170 SEK
Gästriklands domsaga AIa:3 1604 - 1645    352 SEK
Gästriklands domsaga AIa:4 1646 - 1670    289 SEK
Gästriklands domsaga AIa:5 1671 - 1674    333 SEK
Gästriklands domsaga AIa:6 1675 - 1680    303 SEK
Gästriklands domsaga AIa:7 1681    186 SEK
Gästriklands domsaga AIa:8 1682    163 SEK
Gästriklands domsaga AIa:13a 1690 - 1691    540 SEK
Gästriklands domsaga AIa:14 1692 - 1694    593 SEK
Gästriklands domsaga AIa:18 1700 - 1701    499 SEK
Gästriklands domsaga AIa:19 1701 - 1703    538 SEK
Gästriklands domsaga AIa:20 1702 - 1703    469 SEK
Gästriklands domsaga AIa:21 1704 - 1705    454 SEK
Gästriklands domsaga AIa:22 1706 - 1707    331 SEK
Gästriklands domsaga AIa:23 1708 - 1709    321 SEK
Gästriklands domsaga AIa:24 1710 - 1711    331 SEK
Gästriklands domsaga AIa:25 1712 - 1713    330 SEK
Gästriklands domsaga AIa:26 1714 - 1715    534 SEK
Gästriklands domsaga AIa:54 1746    222 SEK
Gästriklands domsaga AIa:62 1754    332 SEK
Gästriklands domsaga AIa:63 1755    302 SEK
Gästriklands domsaga AIa:64 1756    374 SEK
Gästriklands domsaga AIa:65 1757    398 SEK
Gästriklands domsaga AIa:66 1758    346 SEK
Gästriklands domsaga AIa:67 1759    339 SEK
Gästriklands domsaga AIa:70 1762    400 SEK
Gästriklands domsaga AIa:71 1763    372 SEK
Gästriklands domsaga AIa:72 1764    368 SEK
Gästriklands domsaga AIa:73 1765    440 SEK
Gästriklands domsaga AIa:74 1766    433 SEK
Gästriklands domsaga AIa:75 1767    366 SEK
Gästriklands domsaga AIa:76 1768 - 1769    240 SEK
Gästriklands domsaga AIa:77 1770    283 SEK
Gästriklands domsaga AIa:89 1785    520 SEK
Gästriklands domsaga AIa:114 1810    781 SEK
Gästriklands domsaga AIa:115 1811    749 SEK
Gästriklands domsaga AIa:119 1815    834 SEK
Gästriklands domsaga AIa:137 1833    975 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

80 684 768

More info about our color images

  CartStart the program