Marks häradsskrivare

Marks häradsskrivare in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationMarks fögderi omfattade t.o.m. 1917 Marks, Bollebygds och Vedens härader, fr.o.m. 1918 endast Marks hd. Vid omregleringen i fögderiindelningen år 1945 upphörde fögderiet och ingick i det nybildade Kinna fögderi med undantag för socknarna Torestorp, Älekulla och Öxabäck, som tillfördes det nybildade Svenljunga fögderi.

En stor del av häradsskrivaarearkivet, vilket under 1930-talet förvarade på vinden i rådhuset i Borås, synes ha förstörts i samband med vindsröjning år 1939 se GLA utg. D nr. 468/1950 med bilagor. Bland annat torde härigenom den märkbara luckan i mantalslängdsbeståndet ha uppkommit.

Arkivet är ordnat i löpande nummerföljd. Några serier innehålla handlingar, som skulle kunnat överföras till annan serie. Detta gäller främst Handlingar ordnade efter ämnen. Överflyttande av handlingar liksom korshänvisningar mellan serierna ha dock i allmännhet ej skett, varför en del handlingar, mest jordebokshandlingar och kronoräkenskaper, torde få sökas bland Handlingar ordnade efter ämne.
NADSE/GLA/11201
Volume from Marks häradsskrivare
  Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Marks häradsskrivare FIa:15 1755 - 1764    348 SEK
Marks häradsskrivare FIa:16 1765 - 1768    377 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:325 1769  295 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:326 1770  561 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:327 1771  359 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:328 1772  280 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:329 1773  469 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:330 1774  583 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:331 1775  505 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:332 1776  348 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:333 1777  255 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:334 1778  402 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:335 1779  388 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:336 1780  273 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:337 1781  308 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:338 1782  355 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:339 1783  360 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:340 1784  389 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:341 1785  297 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:342 1786  321 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:343 1787  322 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:344 1788  258 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:345 1789  440 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:346 1790  316 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:347 1791  322 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:348 1792  373 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:349 1794  604 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:350 1795  572 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:351 1796  372 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:352 1797  381 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:353 1798  396 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:354 1799  360 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:355 1800  432 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:356 1801  513 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:357 1802  492 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:358 1803  367 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:359 1804  402 SEK
See: Marks häradsskrivare GI:360 1805  441 SEK
Marks häradsskrivare FIa:17 1806    210 SEK
Marks häradsskrivare FIa:18 1807    211 SEK
Marks häradsskrivare FIa:19 1808    211 SEK
Marks häradsskrivare FIa:20 1809    171 SEK
Marks häradsskrivare FIb:29 1810 - 1827    250 SEK
Marks häradsskrivare FIb:37 1810 - 1827    183 SEK
Marks häradsskrivare FIb:117 1810 - 1827    194 SEK
Marks häradsskrivare FIb:138 1810 - 1827    255 SEK
Marks häradsskrivare FIb:155 1810 - 1827    221 SEK
Marks häradsskrivare FIb:171 1810 - 1827    342 SEK
Marks häradsskrivare FIb:21 1810 - 1839    269 SEK
Marks häradsskrivare FIb:27 1810 - 1839    327 SEK
Marks häradsskrivare FIb:33 1810 - 1839    191 SEK
Marks häradsskrivare FIb:35 1810 - 1839    247 SEK
Marks häradsskrivare FIb:44 1810 - 1839    234 SEK
Marks häradsskrivare FIb:46 1810 - 1839    177 SEK
Marks häradsskrivare FIb:57 1810 - 1839    180 SEK
Marks häradsskrivare FIb:60 1810 - 1839    164 SEK
Marks häradsskrivare FIb:63 1810 - 1839    225 SEK
Marks häradsskrivare FIb:68 1810 - 1839    252 SEK
Marks häradsskrivare FIb:73 1810 - 1839    313 SEK
Marks häradsskrivare FIb:80 1810 - 1839    307 SEK
Marks häradsskrivare FIb:85 1810 - 1839    201 SEK
Marks häradsskrivare FIb:89 1810 - 1839    163 SEK
Marks häradsskrivare FIb:91 1810 - 1839    240 SEK
Marks häradsskrivare FIb:102 1810 - 1839    325 SEK
Marks häradsskrivare FIb:112 1810 - 1839    186 SEK
Marks häradsskrivare FIb:120 1810 - 1839    317 SEK
Marks häradsskrivare FIb:129 1810 - 1839    181 SEK
Marks häradsskrivare FIb:133 1810 - 1839    242 SEK
Marks häradsskrivare FIb:149 1810 - 1839    220 SEK
Marks häradsskrivare FIb:158 1810 - 1839    140 SEK
Marks häradsskrivare FIb:161 1810 - 1839    138 SEK
Marks häradsskrivare FIb:163 1810 - 1839    217 SEK
Marks häradsskrivare FIb:165 1810 - 1839    138 SEK
Marks häradsskrivare FIb:167 1810 - 1839    153 SEK
Marks häradsskrivare FIb:191 1810 - 1839    178 SEK
Marks häradsskrivare FIb:197 1810 - 1839    255 SEK
Marks häradsskrivare FIb:394 1941    75 SEK
Marks häradsskrivare FIb:395 1941    57 SEK
Marks häradsskrivare FIb:396 1941    76 SEK
Marks häradsskrivare FIb:409 1941    81 SEK
Marks häradsskrivare FIb:410 1941    73 SEK
Marks häradsskrivare FIb:412 1941    165 SEK
Marks häradsskrivare FIb:414 1941    72 SEK
Marks häradsskrivare FIb:415 1941    69 SEK
Marks häradsskrivare FIb:416 1941    87 SEK
Marks häradsskrivare FIb:418 1941    103 SEK
Marks häradsskrivare FIb:419 1941    82 SEK
Marks häradsskrivare FIb:420 1941    61 SEK
Marks häradsskrivare FIb:421 1941    90 SEK
Marks häradsskrivare FIb:423 1941    180 SEK
Marks häradsskrivare FIb:426 1941    153 SEK
Marks häradsskrivare FIb:428 1941    63 SEK
Marks häradsskrivare FIb:430 1941    141 SEK
Marks häradsskrivare FIb:433 1941    54 SEK
Marks häradsskrivare FIb:434 1941    87 SEK
Marks häradsskrivare FIb:436 1941    147 SEK
Marks häradsskrivare FIb:438 1941    48 SEK
Marks häradsskrivare FIb:441 1941    327 SEK
Marks häradsskrivare FIb:444 1941    68 SEK
Remaining documents
Marks häradsskrivare GI:325 1769    295 SEK
Marks häradsskrivare GI:326 1770    561 SEK
Marks häradsskrivare GI:327 1771    359 SEK
Marks häradsskrivare GI:328 1772    280 SEK
Marks häradsskrivare GI:329 1773    469 SEK
Marks häradsskrivare GI:330 1774    583 SEK
Marks häradsskrivare GI:331 1775    505 SEK
Marks häradsskrivare GI:332 1776    348 SEK
Marks häradsskrivare GI:333 1777    255 SEK
Marks häradsskrivare GI:334 1778    402 SEK
Marks häradsskrivare GI:335 1779    388 SEK
Marks häradsskrivare GI:336 1780    273 SEK
Marks häradsskrivare GI:337 1781    308 SEK
Marks häradsskrivare GI:338 1782    355 SEK
Marks häradsskrivare GI:339 1783    360 SEK
Marks häradsskrivare GI:340 1784    389 SEK
Marks häradsskrivare GI:341 1785    297 SEK
Marks häradsskrivare GI:342 1786    321 SEK
Marks häradsskrivare GI:343 1787    322 SEK
Marks häradsskrivare GI:344 1788    258 SEK
Marks häradsskrivare GI:345 1789    440 SEK
Marks häradsskrivare GI:346 1790    316 SEK
Marks häradsskrivare GI:347 1791    322 SEK
Marks häradsskrivare GI:348 1792    373 SEK
Marks häradsskrivare GI:349 1794    604 SEK
Marks häradsskrivare GI:350 1795    572 SEK
Marks häradsskrivare GI:351 1796    372 SEK
Marks häradsskrivare GI:352 1797    381 SEK
Marks häradsskrivare GI:353 1798    396 SEK
Marks häradsskrivare GI:354 1799    360 SEK
Marks häradsskrivare GI:355 1800    432 SEK
Marks häradsskrivare GI:356 1801    513 SEK
Marks häradsskrivare GI:357 1802    492 SEK
Marks häradsskrivare GI:358 1803    367 SEK
Marks häradsskrivare GI:359 1804    402 SEK
Marks häradsskrivare GI:360 1805    441 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 309

More info about our color images

  CartStart the program