Jöns Johnssons (1821-1909) spelmansbok

Jöns Johnssons (1821-1909) spelmansbok in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrivate archives
InformationJöns Johnssons spelmansbok inlämnades hösten 1984 till landsarkivet i Lund för kopiering. 1985-01-31 inordnades dessa kopior, med kopia av tidningsartikel 1984-10-04 samt brev 1984-08-20 (båda av hembygdsforskaren Ivar Johansson i Hässleholm), som ett enskilt arkiv.

Spelmansboken kan dateras ca 1835-1845. Värdet med spelmansboken ligger i att den redovisar såväl texter, noter som räkenskaper över olika spelningar.

Spelmannen Jöns Johnsson var född 1821-03-09 i Ebbjörnarp i Brönnestads församling i Västra Göinge härad. Räkenskaperna över spelningarna rör också platser i norra Skåne. Vid 1800-talets mitt gifte sig spelmannen Jöns Johnsson och blev jordbrukare i Åraslöv by i Nosaby socken i Villands härad. Han avled 1909-05-10 i Vinslövs församling i Västra Göinge härad. (Dessa uppgifter bygger på av Ivar Johansson meddelad information).

Spelmansboken har bevarats inom Jöns Johnssons släkt och 1984 innehades originalet av Brita Svensson med adress: Bergens, Postlåda 7109, 281 00 Hässleholm.
NADSE/LLA/30363
Volume from Jöns Johnssons (1821-1909) spelmansbok
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Jöns Johnssons (1821-1909) spelmansbok A:1 1835 - 1845    90 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program