Skånings häradsrätt

Skånings häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationSKÅNINGS HÄRADSRÄTT Domsagotillhörighet 1628-1641 Skånings, Valle och Gudhem. Därefter utgjorde Laske och Skånings härader en domsaga. 1653-1680 Skånings och Valle 1681-1864 Kinne m.fl. häraders domsaga. 1864-1943 Skånings, Valle och Vilske 1944-1970 Skarabygdens domsaga Tingslagsindelning Skånings härad utgjorde t.o.m. 1904 ett tingslag med tingsplats i Vånga, senare i Skara. 1905-1943 bildade Skånings och Valle härader ett gemensamt tingslag med tingsplats i Skara. Skånings härad omfattade församlingarna Saleby, Härjevad, Trässberg, Jung, Fyrunga, Öttum, Vinköl, Marum, Norra Vånga, Edsvära, Kvänum, Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum, Skånings-Åsaka, Händene, Härlunda och Skara landsförsamling samt del av Hällum och Uvered.
NADSE/GLA/11042
Volume from Skånings häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Skånings häradsrätt AIa:1 1559 - 1690    336 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
See: Gudhems häradsrätt AIa:1 1608 - 1610  58 SEK
Skånings häradsrätt AIa:2 1691 - 1697    346 SEK
Skånings häradsrätt AIa:3 1698 - 1702    327 SEK
Skånings häradsrätt AIa:4 1703 - 1706    354 SEK
Skånings häradsrätt AIa:5 1707 - 1714    348 SEK
Skånings häradsrätt AIa:6 1715 - 1718    319 SEK
Skånings häradsrätt AIa:7 1719 - 1722    303 SEK
Skånings häradsrätt AIa:8 1723 - 1726    348 SEK
Skånings häradsrätt AIa:9 1727 - 1730    357 SEK
Skånings häradsrätt AIa:10 1731 - 1733    284 SEK
Skånings häradsrätt AIa:11 1734 - 1735    157 SEK
Skånings häradsrätt AIa:12 1736 - 1738    267 SEK
Skånings häradsrätt AIa:13 1739 - 1742    383 SEK
Skånings häradsrätt AIa:14 1743 - 1746    436 SEK
Skånings häradsrätt AIa:15 1747    218 SEK
Skånings häradsrätt AIa:16 1748    186 SEK
Skånings häradsrätt AIa:17 1749    166 SEK
Skånings häradsrätt AIa:18 1750    256 SEK
Skånings häradsrätt AIa:19 1751    231 SEK
Skånings häradsrätt AIa:20 1752    220 SEK
Skånings häradsrätt AIa:21 1753    277 SEK
Skånings häradsrätt AIa:22 1754    266 SEK
Skånings häradsrätt AIa:23 1755    212 SEK
Skånings häradsrätt AIa:24 1756    239 SEK
Skånings häradsrätt AIa:25 1757    258 SEK
Skånings häradsrätt AIa:26 1758    229 SEK
Skånings häradsrätt AIa:27 1759    273 SEK
Skånings häradsrätt AIa:28 1760    210 SEK
Skånings häradsrätt AIa:29 1761    216 SEK
Skånings häradsrätt AIa:30 1762    206 SEK
Skånings häradsrätt AIa:31 1763    241 SEK
Skånings häradsrätt AIa:32 1764    277 SEK
Skånings häradsrätt AIa:33 1765    292 SEK
Skånings häradsrätt AIa:35 1767    249 SEK
Skånings häradsrätt AIa:36 1768    279 SEK
Skånings häradsrätt AIa:37 1769    281 SEK
Skånings häradsrätt AIa:38 1770    235 SEK
Skånings häradsrätt AIa:39 1771    246 SEK
Skånings häradsrätt AIa:40 1772    237 SEK
Skånings häradsrätt AIa:41 1773    262 SEK
Skånings häradsrätt AIa:42 1774    223 SEK
Skånings häradsrätt AIa:43 1775    232 SEK
Skånings häradsrätt AIa:44 1776    247 SEK
Skånings häradsrätt AIa:45 1777    243 SEK
Skånings häradsrätt AIa:46 1778    197 SEK
Skånings häradsrätt AIa:47 1779    222 SEK
Skånings häradsrätt AIa:48 1780    300 SEK
Skånings häradsrätt AIa:53 1785    329 SEK
Skånings häradsrätt AIa:54 1786    286 SEK
Skånings häradsrätt AIa:55 1787    349 SEK
Skånings häradsrätt AIa:56 1788    286 SEK
Skånings häradsrätt AIa:57 1789    287 SEK
Skånings häradsrätt AIa:58 1790    274 SEK
Skånings häradsrätt AIa:59 1791    264 SEK
Skånings häradsrätt AIa:60 1792    277 SEK
Skånings häradsrätt AIa:61 1793    296 SEK
Skånings häradsrätt AIa:62 1794    364 SEK
Skånings häradsrätt AIa:63 1795    342 SEK
Skånings häradsrätt AIa:64 1796    436 SEK
Skånings häradsrätt AIa:65 1797    481 SEK
Skånings häradsrätt AIa:66 1798    530 SEK
Skånings häradsrätt AIa:67 1799    633 SEK
Skånings häradsrätt AIa:68 1800    738 SEK
Skånings häradsrätt AIa:69 1801    761 SEK
Skånings häradsrätt AIa:70 1802    454 SEK
Skånings häradsrätt AIa:82 1814    388 SEK
Skånings häradsrätt AIa:83 1815    361 SEK
Skånings häradsrätt AIa:116 1831    217 SEK
Skånings häradsrätt AIa:119 1832    214 SEK
Skånings häradsrätt AIa:159 1845    283 SEK
Skånings häradsrätt AIa:160 1846    265 SEK
Skånings häradsrätt AIa:161 1846    240 SEK
Skånings häradsrätt AIa:201 1862    275 SEK
Skånings häradsrätt AIa:231 1874    238 SEK
Skånings häradsrätt AIa:232 1875    318 SEK
Skånings häradsrätt AIa:255 1898    405 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Skånings häradsrätt FII:3 1733 - 1744    222 SEK
Skånings häradsrätt FII:1 1741 - 1795    198 SEK
Skånings häradsrätt FII:4 1745 - 1750    236 SEK
Skånings häradsrätt FII:5 1751 - 1755    253 SEK
Skånings häradsrätt FII:6 1756 - 1759    250 SEK
Skånings häradsrätt FII:7 1760 - 1762    229 SEK
Skånings häradsrätt FII:8 1763 - 1765    244 SEK
Skånings häradsrätt FII:9 1766 - 1769    263 SEK
Skånings häradsrätt FII:10 1770 - 1772    369 SEK
Skånings häradsrätt FII:16 1771 - 1793    121 SEK
Skånings häradsrätt FII:11 1773 - 1774    343 SEK
Skånings häradsrätt FII:12 1775 - 1779    384 SEK
Skånings häradsrätt FII:13 1780 - 1784    447 SEK
Skånings häradsrätt FII:14 1784 - 1789    407 SEK
Skånings häradsrätt FII:15 1789 - 1792    306 SEK
Skånings häradsrätt FII:17 1794 - 1799    537 SEK
Skånings häradsrätt FII:18 1800 - 1801    198 SEK
Skånings häradsrätt FII:2 1800 - 1807    147 SEK
Skånings häradsrätt FII:19 1802 - 1803    169 SEK
Skånings häradsrätt FII:20 1804 - 1805    220 SEK
Skånings häradsrätt FII:21 1806    141 SEK
Skånings häradsrätt FII:22 1807 - 1808    261 SEK
Skånings häradsrätt FII:24 1808 - 1809    159 SEK
Skånings häradsrätt FII:23 1808 - 1830    75 SEK
Skånings häradsrätt FII:25 1810 - 1813    493 SEK
Skånings häradsrätt FII:26 1814 - 1818    537 SEK
Skånings häradsrätt FII:27 1819 - 1823    475 SEK
Skånings häradsrätt FII:28 1824 - 1827    400 SEK
Skånings häradsrätt FII:29 1828 - 1832    512 SEK
Skånings häradsrätt FII:35 1831 - 1889    97 SEK
Skånings häradsrätt FII:30 1833 - 1837    570 SEK
Skånings häradsrätt FII:31 1838 - 1841    526 SEK
Skånings häradsrätt FII:32 1842 - 1845    508 SEK
Skånings häradsrätt FII:33 1846 - 1854    667 SEK
Skånings häradsrätt FII:34 1855 - 1860    772 SEK
Skånings häradsrätt FII:36 1861 - 1867    819 SEK
Skånings häradsrätt FII:37a 1868 - 1873    464 SEK
Skånings häradsrätt FII:37b 1868 - 1873    442 SEK
Skånings häradsrätt FII:38 1874 - 1878    685 SEK
Skånings häradsrätt FII:39 1879 - 1883    693 SEK
Skånings häradsrätt FII:40 1884 - 1889    748 SEK
Skånings häradsrätt FII:41 1890 - 1893    697 SEK
Skånings häradsrätt FII:42 1894 - 1897    474 SEK
Skånings häradsrätt FII:43 1898 - 1900    461 SEK
Skånings häradsrätt FII:44 1901 - 1903    436 SEK
Skånings häradsrätt FII:45 1904    193 SEK
Estate inventory registers
Skånings häradsrätt BouReg:1 1733 - 1854    214 SEK
Skånings häradsrätt BouReg:2 1733 - 1854    126 SEK
Skånings häradsrätt BouReg:3 1855 - 1860    78 SEK
Remaining documents
See: Skånings häradsrätt AIa:1 1672 - 1690  336 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:1 1677 - 1690  336 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:2 1691 - 1697  346 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:2 1691 - 1697  346 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:3 1698 - 1702  327 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:3 1698 - 1702  327 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:4 1703 - 1706  354 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:4 1703 - 1706  354 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:5 1707 - 1714  348 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:5 1707 - 1714  348 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:6 1715 - 1718  319 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:6 1715 - 1718  319 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:7 1719 - 1722  303 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:7 1719 - 1722  303 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:8 1723 - 1726  348 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:8 1723 - 1726  348 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:9 1727 - 1730  357 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:9 1727 - 1730  357 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:10 1731  284 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:10 1731 - 1733  284 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:10 1731 - 1733  284 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:11 1734 - 1735  157 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:11 1734 - 1735  157 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:12 1736 - 1738  267 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:12 1736 - 1738  267 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:12 1736 - 1738  267 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:13 1739 - 1742  383 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:13 1739 - 1742  383 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:13 1739 - 1742  383 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:14 1743 - 1746  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:14 1743 - 1746  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:14 1743 - 1746  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:15 1747  218 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:15 1747  218 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:15 1747  218 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:16 1748  186 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:16 1748  186 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:16 1748  186 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:17 1749  166 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:17 1749  166 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:17 1749  166 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:18 1750  256 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:18 1750  256 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:18 1750  256 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:19 1751  231 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:19 1751  231 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:19 1751  231 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:20 1752  220 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:20 1752  220 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:20 1752  220 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:21 1753  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:21 1753  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:21 1753  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:22 1754  266 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:22 1754  266 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:22 1754  266 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:23 1755  212 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:23 1755  212 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:23 1755  212 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:24 1756  239 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:24 1756  239 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:24 1756  239 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:25 1757  258 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:25 1757  258 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:25 1757  258 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:26 1758  229 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:26 1758  229 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:26 1758  229 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:26 1758  229 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:27 1759  273 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:27 1759  273 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:27 1759  273 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:27 1759  273 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:28 1760  210 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:28 1760  210 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:28 1760  210 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:28 1760  210 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:29 1761  216 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:29 1761  216 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:29 1761  216 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:29 1761  216 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:30 1762  206 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:30 1762  206 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:30 1762  206 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:30 1762  206 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:31 1763  241 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:31 1763  241 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:31 1763  241 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:31 1763  241 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:32 1764  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:32 1764  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:32 1764  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:32 1764  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:33 1765  292 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:33 1765  292 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:33 1765  292 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:33 1765  292 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:35 1767  249 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:35 1767  249 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:35 1767  249 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:35 1767  249 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:36 1768  279 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:36 1768  279 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:36 1768  279 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:36 1768  279 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:37 1769  281 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:37 1769  281 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:37 1769  281 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:37 1769  281 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:38 1770  235 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:38 1770  235 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:38 1770  235 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:38 1770  235 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:39 1771  246 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:39 1771  246 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:39 1771  246 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:39 1771  246 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:40 1772  237 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:40 1772  237 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:40 1772  237 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:40 1772  237 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:41 1773  262 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:41 1773  262 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:41 1773  262 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:41 1773  262 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:42 1774  223 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:42 1774  223 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:42 1774  223 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:42 1774  223 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:43 1775  232 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:43 1775  232 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:43 1775  232 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:43 1775  232 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:44 1776  247 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:44 1776  247 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:44 1776  247 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:44 1776  247 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:45 1777  243 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:45 1777  243 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:45 1777  243 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:45 1777  243 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:46 1778  197 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:46 1778  197 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:46 1778  197 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:46 1778  197 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:47 1779  222 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:47 1779  222 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:47 1779  222 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:47 1779  222 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:48 1780  300 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:48 1780  300 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:48 1780  300 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:48 1780  300 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:53 1785  329 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:53 1785  329 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:53 1785  329 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:53 1785  329 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:54 1786  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:54 1786  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:54 1786  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:54 1786  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:55 1787  349 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:55 1787  349 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:55 1787  349 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:55 1787  349 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:56 1788  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:56 1788  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:56 1788  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:56 1788  286 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:57 1789  287 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:57 1789  287 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:57 1789  287 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:57 1789  287 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:58 1790  274 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:58 1790  274 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:58 1790  274 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:58 1790  274 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:59 1791  264 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:59 1791  264 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:59 1791  264 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:59 1791  264 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:60 1792  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:60 1792  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:60 1792  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:60 1792  277 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:61 1793  296 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:61 1793  296 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:61 1793  296 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:61 1793  296 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:62 1794  364 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:62 1794  364 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:62 1794  364 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:62 1794  364 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:63 1795  342 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:63 1795  342 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:63 1795  342 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:63 1795  342 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:64 1796  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:64 1796  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:64 1796  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:64 1796  436 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:65 1797  481 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:65 1797  481 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:65 1797  481 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:65 1797  481 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:66 1798  530 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:66 1798  530 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:66 1798  530 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:66 1798  530 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:67 1799  633 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:67 1799  633 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:67 1799  633 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:67 1799  633 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:68 1800  738 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:68 1800  738 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:68 1800  738 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:68 1800  738 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:69 1801  761 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:69 1801  761 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:69 1801  761 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:69 1801  761 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:70 1802  454 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:70 1802  454 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:70 1802  454 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:70 1802  454 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:82 1814  388 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:82 1814  388 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:82 1814  388 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:83 1815  361 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:83 1815  361 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:83 1815  361 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:116 1831  217 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:119 1832  214 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:159 1845  283 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:160 1846  265 SEK
See: Skånings häradsrätt AIa:161 1846  240 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program