Skarpans

Skarpans in Åland
CountyÅland
ProvinceÅland
Source typeParish / Congregation
InformationSkarpans blev egen församling i maj 1842 och hade egna kommunionböcker, in- och utflyttade, diarium över födda.
Fattigvården sköttes gemensamt med Sunds moderförsamling från och med 1850.

Redan under perioden 1816-1822 är ett separat område, "fästningsområdet" i Sunds kommunionböcker. Ännu på 1890-talet finns Skarpans område separat som "vordna Skarpans församling".

Olika typer av handlingar rörande Skarpans finns i Sunds moderförsamlings arkiv.
NADFI/ALA/000013a
Volume from Skarpans
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Sund II. Förvaltningsarkivet Ea:3 1795 - 1926  267 SEK
See: Sund II. Förvaltningsarkivet Ea:1 1822 - 1863  327 SEK
See: Sund I. Befolkningsregisterarkivet Ea:1 1827 - 1848  150 SEK
See: Sund II. Förvaltningsarkivet Ea:2 1828 - 1873  313 SEK
See: Sund III. Ekonomiarkivet Ga:6 1836 - 1844  421 SEK
Skarpans Ha:2 1839 - 1889    162 SEK
See: Sund I. Befolkningsregisterarkivet Fa:1 1843 - 1854  83 SEK
Skarpans Ha:1 1843 - 1854    186 SEK
See: Sund III. Ekonomiarkivet Ga:7 1844 - 1849  319 SEK
See: Sund II. Förvaltningsarkivet Da:1 1852 - 1864  126 SEK
See: Sund III. Ekonomiarkivet Ga:2 1889 - 1906  301 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program