Ånsta

Ånsta in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeParish / Congregation
InformationÅnsta församling, Örebro län, hade gemensamma ministerialböcker med Längbro församling t o m 1860.

Husförhörslängderna var gemensamma t o m 1850, fr o m 1851 separata volymer för Ånsta resp Längbro.

I landsarkivet i Uppsala har de båda församlingarnas arkiv samförtecknats som "Ånsta och Längbro kyrkoarkiv".

Hänsyn har tagits till den redan skedda filmningen så att samtliga volymer t o m 1894 är förtecknade i "Ånsta och Längbro kyrkoarkiv". Fr o m 1895 har arkiven förtecknats för sig.


Ånsta uppgick i Längbro församling 1954.
1959 överfört till Örebro Nikolai.

Pastorat
-1878 Örebro stadsförsamling, Ånsta, Längbro och Almby
1879-1902 Örebro stadsförsamling, Ånsta och Längbro
1902-1953 Ånsta, Längbro och Eker

Stift
Strängnäs

Härad (-1942)
Örebro

Rådhusrätt (1943-)
Örebro
NADSE/ULA/12271
Volume from Ånsta
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Ånsta-Längbro AI:29a 1896 - 1900  162 SEK
Ånsta AII:1 1901 - 1905    159 SEK
Ånsta AII:2 1906 - 1915    239 SEK
Ånsta AII:3 1916 - 1925    251 SEK
Ånsta AII:4 1926 - 1935    257 SEK
Ånsta AII:5 1936 - 1948    302 SEK
Migration records
Ånsta B:1 1895 - 1915    73 SEK
Ånsta B:2 1916 - 1929    64 SEK
Ånsta B:3 1916 - 1939    63 SEK
Ånsta B:4 1930 - 1953    87 SEK
Ånsta B:5 1940 - 1947    46 SEK
Ånsta B:6 1948 - 1953    39 SEK
Birth and baptism records
Ånsta C:1 1895 - 1925    96 SEK
Banns and marriage records
Ånsta E:1 1895 - 1949    81 SEK
Death and funeral records
Ånsta F:1 1895 - 1927    64 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Örebro fögderi FIaaÅnsta:2 1941  81 SEK
Inventory of the estate
See: Örebro häradsrätt 1776 - 1903   
See: Glanshammars och Örebro tingslags häradsrätt 1904 - 1942   
See: Örebro rådhusrätt och magistrat 1943 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  Cart



Start the program