Karolinska skolan

Karolinska skolan in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeSchool archives
InformationKarolinska skolan 1600 - 1970
Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former
fungerat sen medeltiden. De äldsta uppgifterna om en skola i Örebro härrör från 1347, då en Johannes de
Kil scholasticus (skolmästare) i Örebro nämns.
Namnet Karolinska skolan, eller Scholae Carolina, fick skolan när Karl XIII år 1810 skänkte
magasinsdirektionens fastighet vid Olaigatan till skolan. Som tack för denna gåva gav stadens
myndigheter skolan detta namn.
De äldsta skolhandlingarna som finns bevarade är från början av 1600-talet, då Jacobus Boose
Rudbeckius var rektor på skolan. Vid dennes ankomst till skolan 1615 fanns, som han själv skrev, inte en
bokstav om skolans tidigare öden. I samband med sitt arbete med sin skolhistoria lät rektor K. Fr.
Karlsson under 1860- och 70-talen samla in, ordna och binda in skolans 16- och 1700-talshandlingar,
vilka tidigare varit spridda och förvarats under dåliga förhållanden.
K. Fr. Karlsson har i sin skolhistoria delat in skolans historia i följande perioder:
- (1347) - 1538? Katolska tiden. Skolans namn var Klosterskola och skolans plats var Klostret.
- 1538? - 1615 Reformationstiden. Skolans namn var Katedralskolan. Skolans plats var skolhuset vid
Nikolaikyrkan.
- 1615 - 1649 Rudbeckiska tiden. Skolans namn var Provinsialskola. Skolans plats var skolahuset vid
Nikolaikyrkan.
- 1649 - 1711 Heslerska tiden/Abalienationstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola.
Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan.
- 1711 - 1763 Walingska tiden/Reduktionstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola.
Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan.
- 1763 - 1812 Serenska tiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var
skolhuset vid Nikolaikyrkan.
- 1812 - 1872 Karolinska tiden. Skolans namn var Schola Carolina. Skolans plats var Olaigatan.
- Från 1849 heter skolan Karolinska högre allmänna elementarläroverket.
Vid 1900-talets början fanns på läroverket 6-årig realskola, samt 4-årigt latin och realgymnasium. 1960
intogs för första gången kvinnliga elever i gymnasiets och realskolans första årskurser. Tidigare var
skolan enbart för pojkar. Under 1960-talet var grundskolans årskurser 7-9 förlagda på skolan. Karolinska
skolan, vilket är det nuvarande namnet, är numera enbart gymnasieskola.
Litteratur:
K. Fr. Karlsson: Blad ur Örebro skolas historia 1-5. 1871-1900. (I detta verk finns en del av de äldre
handlingarna från skolan renskrivna ex. elevkataloger från 1600 - 1700-talen och räkenskaper från 1600-
talet.) B. Forsell: Örebro Stadsfullmäktiges minnesskrift 1863 - 1912. 1915. s. 324-331. Örebro
Stadsfullmäktige hundra år. 1966. s. 399-406.
Handlingarna i Örebro stad, Karolinska skolans arkiv omfattar åren 1600 - 1975.
Arkivet ordnades och förtecknades under hösten 1985 och våren 1986 av Stefan Nilsson.
NADSE/OSA/1000
Volume from Karolinska skolan
  Student lists of novices
Student lists of leaver
Enrollment grade

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Student lists of novices
Karolinska skolan D2A:1 1615 - 1821    237 SEK
Karolinska skolan D2A:2 1821 - 1861    259 SEK
Karolinska skolan D2A:3 1861 - 1881    206 SEK
Karolinska skolan D2A:4 1881 - 1905    149 SEK
Karolinska skolan D2A:5 1905 - 1917    156 SEK
Karolinska skolan D2A:6 1918 - 1929    153 SEK
Karolinska skolan D2A:7 1929 - 1941    153 SEK
Student lists of leaver
Karolinska skolan D2B:1 1902 - 1905    37 SEK
Karolinska skolan D2B:2 1905 - 1917    153 SEK
Karolinska skolan D2B:3 1918 - 1929    153 SEK
Karolinska skolan D2B:4 1929 - 1940    153 SEK
Enrollment grade
Karolinska skolan E2:1 1820 - 1830    296 SEK
Karolinska skolan E2:2 1830 - 1839    358 SEK
Karolinska skolan E2:3 1839 - 1863    519 SEK
Karolinska skolan E2:4 1843 - 1847    172 SEK
Karolinska skolan E2:5 1847 - 1849    117 SEK
Karolinska skolan E2:6 1849 - 1852    159 SEK
Karolinska skolan E2:7 1852 - 1855    160 SEK
Karolinska skolan E2:8 1855 - 1859    250 SEK
Karolinska skolan E2:9 1863 - 1866    318 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program