Ängelholms kronohäkte

Ängelholms kronohäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationI kungl. brev den 14 juli 1835 anbefalldes en utvidgning av Ängelholms kronohäkte och i kungl. brev den 21 september 1839 meddelades föreskrifter för häktet som öppnades nästföljande januari. Det var förvaringsfängelse för staden samt Norra och Södra Åsbo härader men dessutom även avsett att vara länshäkte för norra delen av Kristianstads län. Där verkställdes fängelsestraff såvida det inte översteg tre månader, till dess fångvårdsstyrelsen i skrivelse den 22 februari 1889 bestämde att där inte skulle verkställas annat än fängelsestraff som var ådömt som förvandlingsstraff i stället för böter. Kronohäktet blev nedlagd med utgången av juni 1936. Det innehöll 8 celler och 5 större fångrum.

Litteratur:

Styrelsens öfver fängelserne och arbetsinrättningarne... berättelse angående Fångvården i Riket Åren 1838 och 1839 s.36.

Konungens Befallningshavandes femårsberättelse för Kristianstads län 1886-1890 s.43.

Karl Enghoff: Ängelholm 1516-1916 s. 290.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) s. 418.
NADSE/LLA/10299
Volume from Ängelholms kronohäkte
  Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Church records
Ängelholms kronohäkte D3CA:1 1846 - 1848    58 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:2 1849 - 1851    59 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:3 1852    51 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:4 1853 - 1859    94 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:5 1860 - 1861    127 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:6 1869 - 1873    97 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:7 1874 - 1878    160 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:8 1885 - 1897    147 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:9 1898 - 1913    147 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:10 1914 - 1923    109 SEK
Ängelholms kronohäkte D3CA:11 1924 - 1935    195 SEK
Remaining documents
Ängelholms kronohäkte Ö1:1 1840 - 1843    234 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:1 1844 - 1847    250 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:1 1846 - 1847    101 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:2 1847 - 1849    181 SEK
Ängelholms kronohäkte B2A:1 1847 - 1877    154 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:2 1848 - 1852    258 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:3 1849 - 1850    91 SEK
Ängelholms kronohäkte B2A:2 1849 - 1864    208 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:4 1850 - 1851    124 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:5 1852 - 1854    127 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:3 1853 - 1857    237 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:6 1854 - 1855    77 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:7 1855 - 1857    118 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:8 1858 - 1859    99 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:4 1858 - 1864    283 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:9 1860 - 1861    102 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:10 1862 - 1863    118 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:11 1864 - 1866    140 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:5 1865 - 1870    266 SEK
Ängelholms kronohäkte B2A:3 1865 - 1873    169 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:12 1867    72 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:13 1868    82 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:14 1869 - 1870    88 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:15 1870    88 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:16 1871    97 SEK
Ängelholms kronohäkte D3DA:6 1871 - 1935    267 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:17 1872    68 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:18 1873    57 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:19 1874 - 1875    105 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:20 1876 - 1877    122 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AB:1 1877 - 1891    171 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:21 1878    67 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:22 1879    80 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:23 1880    66 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:24 1881    71 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:25 1882    72 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:26 1883    64 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:27 1884    74 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:28 1885    66 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:29 1886    51 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:30 1887    61 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:31 1888    61 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:32 1889 - 1893    123 SEK
See: Ängelholms kronohäkte D3AB:1 1891 - 1923  171 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:33 1894 - 1900    148 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:34 1901 - 1911    235 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:35 1912 - 1917    162 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:36 1918 - 1925    143 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:37 1925 - 1933    110 SEK
Ängelholms kronohäkte D3AA:38 1933 - 1936    57 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program