Kullings häradsskrivare

Kullings häradsskrivare in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationKullings fögderi omfattade t o m 1917 Kullings, Gäsene och Ås härader. 1918 överfördes Gäsene och Ås härader till det nybildade Borås fögderi, medan till Kullings fögderi istället lades Vättle och Ale härader från Väne fögderi. Genom den ändrade fögderiindelningen 1946 kom Kullings fögderi att upphöra, varvid Kullings härad
tillfördes det nybildade Alingsås fögderi och av Ale och Vättle härader, jämte Fuxerna och Flundre härader, bildades Ale-Vättle fögderi. Vid arkivets uppordnande ha mantalslängder och andra handlingar omplacerats i enlighet med ändringarna i fögderiindelningen utan att detta angivits i förteckningen.

Under de två olika perioderna omfattade Kullings fögderi således följande härader:
(1720) - 1917 Kullings, Gäsene och Ås härader.
1918 - 1945 Kullings, Vättle och Ale härader.
NADSE/GLA/11200
Volume from Kullings häradsskrivare
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Kullings häradsskrivare FIIc:209 1812 - 1825    160 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:19 1813    184 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:20 1814    146 SEK
Kullings häradsskrivare FIIb:148 1814 - 1820    246 SEK
Kullings häradsskrivare FIIb:102 1814 - 1827    225 SEK
Kullings häradsskrivare FIIb:187 1814 - 1827    264 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:225 1814 - 1827    141 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:272 1814 - 1827    78 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:21 1815    136 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:22 1816    134 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:23 1817    148 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:24 1818    143 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:25 1819    139 SEK
Kullings häradsskrivare FIIa:26 1820    145 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:534 1941    88 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:537 1941    112 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:540 1941    94 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:542 1941    68 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:544 1941    55 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:550 1941    263 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:559 1941    224 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:565 1941    75 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:569 1941    146 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:573 1941    114 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:579 1941    245 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:585 1941    114 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:589 1941    60 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:591 1941    79 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:652 1941    54 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:654 1941    92 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:662 1941    342 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:667 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:668 1941    46 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:669 1941    48 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:670 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:671 1941    48 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:672 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:674 1941    113 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:677 1941    133 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:679 1941    64 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:680 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:682 1941    144 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:684 1941    39 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:686 1941    67 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:688 1941    100 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:690 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:691 1941    42 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:692 1941    55 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:693 1941    51 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:694 1941    55 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:695 1941    57 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:696 1941    48 SEK
Kullings häradsskrivare FIIc:697 1941    54 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program