Redvägs och Kinds häradsskrivare

Redvägs och Kinds häradsskrivare in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationRedvägs och Kinds fögderi (före 1918 alternativt och fr.o.m. 1918 företrädesvis benämnt KINDS FÖGDERI) omfattade intill år 1945, då fögderiet upphörde, Redvägs och Kinds härader. De enda omregleringar, som berört fögderiet äro följande:
BOTTNARYD socken, som tidigare varit delad mellan Älvsborgs, Skaraborgs och Jönköpings län, lades år 1895 i sin helhet till Tveta fögderi i Jönköpings län. BÖRSTIG socken, som tidigare varit uppdelad mellan Redvägs ock Kinds fögderi och Vartofta fögderi i Skaraborgs län, lades år 1887 i sin helhet till Vartofta fögderi. KÖLINGAREDS socken, varav en del tidigare tillhört Skaraborgs län, lades år 1932 i sin helhet till Älvsborgs län. BRUNN och VIST införlivades år 1938 med Ulricehamns stad. den s.k. SKÄNKLINGEN av Öxabäcks socken, som i civilt hänseende hörde till Holsljunga socken i Redvägs och Kinds fögderi och i kyrkligt till Öxabäcks socken i Marks fögderi, lades år 1892 även i civilt hänseende till Öxabäcks socken och Marks fögderi.
Vid fögderiets indragning 1945 lades en del av Kinds härad till Svenljunga fögderi ock resten av Kinds härad jämte Redvägs härad till Ulricehamns fögderi.
Arkivet är ordnat med löpande nummerföljd.
I serien Ämnesordnade handlingar ha sammanförts handlingar av skiftande slag, av vilka några eventuellt även kunde ha förts till annan serie, t.ex. Räkenskaper och handlingar.
NADSE/GLA/11202
Volume from Redvägs och Kinds häradsskrivare
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIa:7 1810    175 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIa:8 1811    204 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIa:9 1812    188 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:553 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:555 1941    45 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:556 1941    63 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:557 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:558 1941    52 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:559 1941    48 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:560 1941    52 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:561 1941    49 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:563 1941    91 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:564 1941    42 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:565 1941    44 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:566 1941    63 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:567 1941    51 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:568 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:569 1941    58 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:570 1941    55 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:571 1941    55 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:572 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:573 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:574 1941    68 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:575 1941    43 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:576 1941    40 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:577 1941    50 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:578 1941    63 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:580 1941    74 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:581 1941    76 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:590 1941    130 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:591 1941    128 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:601 1941    48 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:677 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:678 1941    62 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:679 1941    57 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:680 1941    62 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:681 1941    62 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:682 1941    67 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:684 1941    72 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:686 1941    81 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:688 1941    65 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:689 1941    58 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:690 1941    56 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:691 1941    57 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:692 1941    48 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:693 1941    49 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:694 1941    46 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:695 1941    78 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:697 1941    61 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:699 1941    103 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:701 1941    63 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:703 1941    126 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:706 1941    62 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:707 1941    60 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:708 1941    72 SEK
Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:710 1941    67 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 309

More info about our color images

  CartStart the program