Sundals häradsskrivare

Sundals häradsskrivare in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict registrar
InformationTill 1716 var Dalsland fem härader förenade till ett fögderi: DALSLANDS FÖGDERI.
Från och med 1716, då en uppdelning skedde, och till och med 1945 var Sundals, Nordals och Valbo härader förenade till ett fögderi: SUNDALS FÖGDERI.
Sundals fögderi omfattade följande kommuner:
Frändefors, Brålanda, Sundals-Ryr, Bolstad, Grinstad, Gestad, Erikstad, Ör, Gunnarsnäs, Dalskog, Skållerud, Holm, Melleruds köping (fr. 1908), Järn, Torp, Valbo-Ryr, Färgelanda, Ödeborg, Högsäter, Rännelanda, Råggärd, Lerdala och Järbo.
År 1946 delades fögderiet. Kommunerna Färgelanda, Ödeshög, Torp, Valbo-Ryr samt Frändefors lades till det nybildade Vänersborgs fögderi. Övriga kommuner överfördes till det nybildade Melleruds fögderi.
NADSE/GLA/11204
Volume from Sundals häradsskrivare
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Sundals häradsskrivare FIa:32 1732 - 1858    234 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:33 1734    54 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:34 1735    54 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:35 1736    52 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:36 1737    62 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:37 1738    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:38 1739    60 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:39 1740    61 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:40 1741    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:41 1743    61 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:42 1745    61 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:43 1746    62 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:44 1747    61 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:45 1748    64 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:46 1749    66 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:47 1751    55 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:48 1752    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:49 1753    60 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:50 1754    75 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:51 1755    82 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:52 1756    70 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:53 1757    76 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:54 1758    75 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:55 1759    85 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:56 1760    88 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:57 1761    77 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:58 1762    79 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:59 1764    75 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:60 1768    83 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:61 1770    55 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:62 1771    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:63 1773    69 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:64 1774    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:65 1775    66 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:66 1776    60 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:67 1777    90 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:68 1779    69 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:69 1780    86 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:70 1781    81 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:71 1782    76 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:72 1783    90 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:73 1784    79 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:74 1785    82 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:75 1786    79 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:76 1787    84 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:77 1788    91 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:78 1789    90 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:79 1790    79 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:80 1791    87 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:81 1792    84 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:82 1793    71 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:83 1794    76 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:84 1795    82 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:85 1796    74 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:86 1797    75 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:87 1798    88 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:88 1799    72 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:89 1800    91 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:90 1801    168 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:91 1802    159 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:92 1803    135 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:93 1804    134 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:94 1805    121 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:95 1807    154 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:96 1808    151 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:97 1809    82 SEK
Sundals häradsskrivare FIa:98 1810    153 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:111 1811 - 1817    193 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:362 1811 - 1818    188 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:126 1811 - 1820    217 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:242 1811 - 1820    190 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:312 1811 - 1820    165 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:190 1811 - 1821    263 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:257 1811 - 1821    228 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:207 1811 - 1822    216 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:271 1811 - 1823    154 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:327 1811 - 1823    196 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:222 1811 - 1825    277 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:145 1811 - 1826    220 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:287 1811 - 1826    142 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:304 1811 - 1826    177 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:339 1811 - 1826    192 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:353 1811 - 1828    189 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:298 1811 - 1840    220 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:164 1812 - 1820    280 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:280 1812 - 1826    152 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:346 1812 - 1826    225 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:155 1812 - 1827    205 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:235 1812 - 1839    288 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:112 1818 - 1826    238 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:363 1819 - 1824    200 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:125 1941    84 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:143 1941    88 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:144 1941    57 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:154 1941    69 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:163 1941    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:188 1941    162 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:205 1941    127 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:221 1941    132 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:234 1941    79 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:241 1941    74 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:256 1941    94 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:270 1941    96 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:279 1941    63 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:286 1941    51 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:293 1941    55 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:297 1941    93 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:303 1941    54 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:311 1941    58 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:325 1941    129 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:338 1941    72 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:345 1941    57 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:352 1941    55 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:361 1941    83 SEK
Sundals häradsskrivare FIb:377 1941    95 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 309

More info about our color images

  CartStart the program