Göteborgs mantalskontor

Göteborgs mantalskontor in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeCensus office
InformationAngående mantalslängder: Åren 1627 - 1635 erlade Göteborg till kronan den s.k. kvarntullen, d.v.s. en tull på all malen spannmål vid stadens och Mölndals kvarnar. Vid 1635 års riksdag utbyttes denna pålaga mot en direkt skatt i form av mantalspengar. Som grundval för uttaxeringen av dessa mantalspengar upprättades mantalslängder , vilka finnas bevarade för Göteborg för åren 1637-1655. Efter år 1655 återinfördes i Göteborg kvarntullen och mantalspenningarna slopades. Mantalspenningar erlades därefter icke i Göteborg förrän fr.o.m. år 1813 (K.F. 30 sept. 1812) varför ej heller särskilda mantalslängder upprättades under tiden 1656-1812.
NADSE/GLA/12296
Volume from Göteborgs mantalskontor
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Göteborgs mantalskontor FIaa:1 1637 - 1655    192 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:1 1713    52 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:2 1713    58 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:3 1713    101 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:4 1713    72 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:5 1715    109 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:6 1715 - 1716    41 SEK
Göteborgs mantalskontor EII:7 1716    111 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:1 1757    40 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:2 1762    114 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:3 1763    121 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:4 1801    143 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:5 1802    146 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:6 1804    166 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:7 1807    181 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:8 1808    169 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:9 1810    264 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:10 1811    315 SEK
Göteborgs mantalskontor FIIa:11 1812    297 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:2 1813    408 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:1 1813 - 1825    234 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:3 1814    404 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:4 1815    438 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:1 1815 - 1827    144 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:4 1815 - 1882    190 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:5 1815 - 1882    198 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:6 1815 - 1882    204 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:5 1816    413 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:6 1817    420 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:7 1818    369 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:8 1819    267 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:9 1820    282 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:10 1821    348 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:11 1822    334 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:12 1823    332 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:13 1824    323 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:14 1825    321 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:15 1826    304 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:16 1827    313 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:17 1828    357 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:2 1828 - 1830    67 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:18 1829    379 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:19 1830    346 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:20 1831    350 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:2 1831 - 1832    157 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:3 1831 - 1833    69 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:21 1832    363 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:22 1833    369 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:23 1834    369 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:4 1834 - 1836    65 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:24 1835    373 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:3 1835 - 1845    239 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:25 1836    406 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:26 1837    445 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:5 1837 - 1839    67 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:27 1838    412 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:28 1839    403 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:29 1840    397 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:6 1840 - 1842    69 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:30 1841    412 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:31 1842    396 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:32 1843    380 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:7 1843 - 1852    154 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:33 1844    391 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:34 1845    415 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:35 1846    436 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:36 1847    431 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:37 1848    438 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:38 1849    442 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:39 1850    476 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:40 1851    508 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:41 1852    442 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:42 1853    490 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:8 1853 - 1862    196 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:43 1854    506 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:44 1855    515 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:45 1856    543 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:46 1857    556 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:47 1858    584 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:48 1859    626 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:49 1860    371 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:50 1860    314 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:7 1860    256 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:51 1861    404 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:52 1861    339 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:53 1862    652 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:54 1863    778 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:9 1863 - 1868    126 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:10 1863 - 1868    138 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:55 1864    472 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:56 1864    370 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:57 1865    479 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:58 1865    385 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:59 1866    868 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:60 1867    486 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:61 1867    413 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:62 1868    492 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:63 1868    555 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:64 1869    477 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:65 1869    760 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:11 1869 - 1876    141 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:12 1869 - 1876    133 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:13 1869 - 1876    100 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:66 1870    500 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:67a 1870    418 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:67b 1870    394 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:8 1870    276 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:9 1870    270 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:68 1871    493 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:69 1871    805 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:70 1872    462 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:71 1872    760 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:72 1873    469 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:73 1873    771 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:74 1874    468 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:75 1874    779 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:76 1875    476 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:77 1875    823 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:78 1876    480 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:79 1876    883 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:80 1877    489 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:81 1877    931 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:14 1877 - 1882    131 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:15 1877 - 1882    123 SEK
Göteborgs mantalskontor FIb:16 1877 - 1882    94 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:82 1878    486 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:83 1878    963 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:84 1879    492 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:85 1879    988 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:86 1880    494 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:87 1880    1026 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:10 1880    277 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:11 1880    248 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:12 1880    149 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:88a 1881    539 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:88b 1881    425 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:89 1881    675 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:90 1882    751 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:91 1882    901 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:92 1883    524 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:93 1883    595 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:94 1883    683 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:95 1884    523 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:96 1884    541 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:97 1884    621 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:13 1884    299 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:14 1884    249 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:15 1884    223 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:113 1890    767 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:114 1890    770 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:115a 1890    513 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:115b 1890    371 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:16 1890    263 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:17 1890    294 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:18 1890    309 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:19 1890    175 SEK
Göteborgs mantalskontor MtlReg:20 1890    312 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:269 1911    444 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:270 1911    343 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:271 1911    276 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:272 1911    353 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:273 1911    320 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:274 1911    326 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:275 1911    400 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:276 1911    539 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:277 1911    301 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:278 1911    520 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:279 1911    418 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:280 1911    316 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:329 1916    505 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:330 1916    433 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:331 1916    347 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:332 1916    409 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:333 1916    429 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:334 1916    373 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:335 1916    314 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:336 1916    339 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:337 1916    433 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:338 1916    312 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:339 1916    606 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:340 1916    373 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:341 1916    433 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:403 1921    282 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:404 1921    336 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:405 1921    441 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:406 1921    574 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:407 1921    396 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:408 1921    667 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:409 1921    349 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:410 1921    452 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:411 1921    489 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:412 1921    401 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:413 1921    479 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:414 1921    325 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:415 1921    523 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:416 1921    448 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:417 1921    382 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:489 1926    333 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:490 1926    331 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:491 1926    451 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:492 1926    359 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:493 1926    352 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:494 1926    386 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:495 1926    347 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:496 1926    337 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:497 1926    469 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:498 1926    452 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:499 1926    505 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:500 1926    447 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:501 1926    501 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:502 1926    337 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:503 1926    529 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:504 1926    466 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:505 1926    368 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:506 1926    362 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:580 1931    339 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:581 1931    291 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:582 1931    451 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:583 1931    515 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:584 1931    391 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:585 1931    386 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:586 1931    345 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:587 1931    391 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:588 1931    299 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:589 1931    390 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:590 1931    479 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:591 1931    546 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:592 1931    562 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:593 1931    516 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:594 1931    335 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:595 1931    545 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:596 1931    513 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:597 1931    468 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:598 1931    409 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:687 1936    303 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:688 1936    256 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:689 1936    502 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:690 1936    537 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:691 1936    445 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:692 1936    403 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:693 1936    367 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:694 1936    414 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:695 1936    330 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:696 1936    357 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:697 1936    465 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:698 1936    321 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:699 1936    326 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:700 1936    334 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:701 1936    301 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:702 1936    354 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:703 1936    334 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:704 1936    288 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:705 1936    417 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:706 1936    390 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:707 1936    456 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:708 1936    379 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:709 1936    301 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:710 1936    269 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:711 1936    295 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:712 1936    243 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:825 1941    274 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:826 1941    295 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:827 1941    297 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:828 1941    280 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:829 1941    318 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:830 1941    387 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:831 1941    296 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:832 1941    409 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:833 1941    421 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:834 1941    363 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:835 1941    430 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:836 1941    462 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:837 1941    408 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:838 1941    367 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:839 1941    351 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:840 1941    416 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:841 1941    460 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:842 1941    315 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:843 1941    412 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:844 1941    318 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:845 1941    339 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:846 1941    225 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:847 1941    267 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:848 1941    318 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:849 1941    285 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:850 1941    274 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:851 1941    246 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:852 1941    333 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:853 1941    375 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:854 1941    400 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:980 1946    306 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:981 1946    338 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:982 1946    300 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:983 1946    290 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:984 1946    329 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:985 1946    482 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:986 1946    402 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:987 1946    451 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:988 1946    451 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:989 1946    399 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:990 1946    405 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:991 1946    317 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:992 1946    283 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:993 1946    325 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:994 1946    452 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:995 1946    454 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:996 1946    385 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:997 1946    256 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:998 1946    343 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:999 1946    384 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1000 1946    364 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1001 1946    349 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1002 1946    331 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1003 1946    442 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1004 1946    384 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1005 1946    481 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1006 1946    451 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1007 1946    384 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1008 1946    440 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1009 1946    394 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1010 1946    360 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1011 1946    528 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1012 1946    337 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1013 1947    348 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1014 1947    354 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1015 1947    456 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1016 1947    405 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1017 1947    440 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1018 1947    479 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1019 1947    345 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1020 1947    462 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1021 1947    405 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1022 1947    522 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1023 1947    447 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1024 1947    530 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1025 1947    484 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1026 1947    496 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1027 1947    506 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1028 1947    541 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1029 1947    552 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1030 1947    433 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1031 1947    387 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1032 1947    444 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1033 1947    590 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1034 1947    471 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1035 1947    538 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1036 1947    417 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1037 1947    505 SEK
Göteborgs mantalskontor FIaa:1038 1947    564 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 702 903

More info about our color images

  CartStart the program