Orusts och Tjörns häradsskrivare

Orusts och Tjörns häradsskrivare in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeDistrict registrar
InformationArkivet ordnat i löpnummerordning. Volymerna har ej seriesigna, endast volymnummer.

Orust och Tjörns fögderi omfattade från Göteborgs och Bohus läns tillkomst år 1686 följande härader: Orusts Västra och Östra samt Tjörns härader. År 1918 tillfördes fögderiet även Lane härad från Sunnervikens fögderi. Genom den ändrade fögderiindelningen år 1946 upphörde Orust och Tjörns fögderi, varvid Orust Västra och Östra samt Lane härader uppgingo i det nybildade Uddevalla fögderi, medan Tjörns härad lades till Inlands fögderi.

PERIODEN 1686-1917 OMFATTADE FÖGDERIET FÖLJANDE SOCKNAR och kapellförsamlingar: Torp, Myckleby, Långelanda och Stala i Orusts östra härad. Tegneby, Röra, Morlanda, Skaftö, Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund i Orusts västra härad.

PERIODEN 1918-1945 OMFATTADE FÖGDERIET FÖLJANDE SOCKNAR och kapellförsamlingar:
samma som 1686-1917 samt dessutom Lane-Ryr, Bäve, Herrestad, Skredsvik, Högås, Bokenäs och Dragsmark.
NADSE/GLA/11192
Volume from Orusts och Tjörns häradsskrivare
  Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:35 1838    282 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:36 1839    317 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:37 1840    295 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:38 1841    304 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:39 1842    372 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:40 1843    377 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:41 1844    355 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:42 1845    466 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:43 1846    454 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:44 1847    460 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIa:45 1848    457 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:224 1941    72 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:229 1941    91 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:232 1941    50 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:235 1941    51 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:241 1941    73 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:246 1941    61 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:251 1941    87 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:254 1941    51 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:260 1941    66 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:267 1941    87 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:272 1941    54 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:277 1941    78 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:284 1941    79 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:292 1941    70 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:311 1941    166 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:324 1941    93 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:332 1941    99 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:342 1941    91 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:352 1941    84 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:359 1941    92 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:368 1941    79 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:388 1941    194 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:403 1941    105 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:413 1941    87 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:424 1941    100 SEK
Remaining documents
Orusts och Tjörns häradsskrivare FI:191 1695 - 1804    226 SEK
Orusts och Tjörns häradsskrivare FI:192 1704 - 1748    301 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 491 693

More info about our color images

  CartStart the program