Ytterstfors

Ytterstfors in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationVid Ytterfors (senare namn Ytterstfors) glasbruk och
sågverk i Skellefteå socken anställdes från 1 maj 1838
predikant och bildades en kapellförsamling med egen
kyrkobokföring. Predikantsinrättningen erhöll konungens
stadsfästelse den 23 nov. 1841. Genom domkapitlets i
Härnösand beslut den 13 nov. 1839 fingo även åborna i
vissa på längre avstånd från moderkyrkan i Skellefteå
belägna byar kyrkorätt vid Ytterfors brukskapell, till
dessa en beslutad kyrkobyggnad i Finnträsk uppförts.
Efter år 1866 tillsattes ingen ny predikant, och
gudstjänsterna ombesörjdes i fortsättningen endast
tillfälligtvis av moderförsamlingens prästerskap.
Vid Byske församlings bildande år 1874 överfördes bruket
till denna. Kyrkoarkivet har i sin helhet inlevererats
till landsarkivet. I Skellefteå landsförsamlings
förhörsböcker upptages Ytterstfors i vol. A I: 7g, 8a,
8h. (Jfr även Byske såg i Skell. landsf. A I: 3a-7a.)
NADSE/HLA/1010261
Volume from Ytterstfors
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to banns and marriage records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Ytterstfors AI:1 1846 - 1853    116 SEK
Ytterstfors AI:2 1854 - 1861    175 SEK
Ytterstfors AI:3 1861 - 1870    134 SEK
See: Byske AI:1b 1871 - 1874    212 SEK
See: Byske AI:1a 1871 - 1874    198 SEK
Migration records
See: Ytterstfors AI:1 1846 - 1853    116 SEK
See: Ytterstfors F:1 1854 - 1860    50 SEK
Ytterstfors B:1 1861 - 1866    39 SEK
Birth and baptism records
Ytterstfors C:1 1838 - 1861    60 SEK
Ytterstfors C:2 1861 - 1869    53 SEK
Confirmation records
See: Ytterstfors AI:1 1846 - 1854    116 SEK
Banns and marriage records
See: Skellefteå landsförsamling EI:1 1838 - 1848    134 SEK
Death and funeral records
Ytterstfors F:1 1838 - 1860    50 SEK
Ytterstfors F:2 1861 - 1869    40 SEK
Supplements to banns and marriage records
See: Ytterstfors C:2 1865    53 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 874 344

More info about our color images

  CartLogin formulär