Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900

Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 in Örebro län
CountyÖrebro län
Other countiesÖrebro län
ProvinceVärmland, has belonged to: Västmanland, Närke
Source typeCountry office
InformationLänsstyrelsens arbete indelades från starten under 1600-talet i en kameral del och en allmän del. 1687 infördes benämningarna landskontor och landskansli. Chef för landskontoret blev landskamreraren. Landskontoret sysslade framför allt med mantalsskrivning och taxering, det vill säga allt som hade med skatter att göra. På landskontorets bord hamnade även andra ekonomiska ärenden som inkassering av böter (saköresmedel) och förvaltning av statens jordegendomar.

En viktig källserie är landsböckerna (E I a), det årliga sammandraget över kronans inkomster och utgifter i länet. Ett material som ofta används av släktforskare är mantalslängder (E III). Där förtecknas alla som var mantalsskrivna med uppgifter om namn, bostadsort, yrke och civilstånd. Handlingar om länets regementen och andra militära angelägenheter finns framför allt i serie G I.

En egen avdelning under landskontoret var från 1680-talet till 1909 ränteriet, som ansvarade för utbetalning och mottagning av kronans inkomster (serie F).
NADSE/ULA/110403
Volume from Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900
  Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:1 1730    279 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:2 1732    277 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:3 1733    343 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:4 1734    71 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:5 1735    352 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:6 1736    373 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:7 1738    339 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:8 1739    305 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:9 1740    291 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:10 1741    297 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:11 1742    350 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:12 1743    294 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:13 1744    308 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:14 1745    441 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:15 1746    385 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:16 1747    388 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:17 1748    154 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:18 1748 - 1812    376 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:19 1749    346 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:20 1750    330 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:21 1751    394 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:22 1751 - 1798    57 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:23 1752    398 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:24 1752    241 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:25 1753    403 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:26 1754    390 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:27 1755    228 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:28 1756    136 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:29 1757    177 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:30 1759    287 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:31 1760    398 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:32 1761    417 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:33 1762    354 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:34 1763    416 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:35 1764    423 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:36 1765    420 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:37 1766    495 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:38 1767    444 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:39 1768    458 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:40 1769    396 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:41 1770    462 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:42 1771    386 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:43 1772    391 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:44 1773    445 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:45 1774    430 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:46 1775    391 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:47 1776    410 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:48 1777    410 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:49 1778    381 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:50 1780    198 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:51 1781    97 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:52 1782    181 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:53 1783    186 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:54 1784    177 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:55 1785    179 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:56 1786    181 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:57 1787    171 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:58 1788    188 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:59 1789    201 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:60 1790    161 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:61 1791    90 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:62 1792    258 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:63 1793    149 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:64 1794    133 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:65 1795    124 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:66 1796    235 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:67 1797    154 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:68 1798    90 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:69 1799    171 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:70 1800    245 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:71 1801    158 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:72 1802    250 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:73 1803    99 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:74 1804    273 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:75 1805    248 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:76 1806    352 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:77 1807    361 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:78 1808    334 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:79 1809    247 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:80 1810    416 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:81 1811    466 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:82 1812    424 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:83 1813    174 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:84 1813 - 1816    426 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:85 1814    218 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:86 1815    129 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:87 1816    127 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:88 1817    397 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:89 1817    144 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:90 1818    250 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:91 1818    349 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:92 1818    223 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:93 1819    652 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:94 1820    987 SEK
Remaining documents
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:1 1629    172 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:2 1630    156 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:3 1631    183 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:4 1633    46 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:5 1635 - 1636    150 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:6 1636    36 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:7 1638    295 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:8 1639    233 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:9 1640    289 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:10 1640    220 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:11 1641    345 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:12 1641    556 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:13 1642    329 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:14 1643    325 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:15 1643    379 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:16 1644    341 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:17 1644    355 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:18 1645    432 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:19 1645    403 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:20 1646    67 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:21 1647    492 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:22 1647    66 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:23 1648    393 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:24 1648    118 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:25 1649    470 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:26 1649    57 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:27 1651    89 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:28 1651    320 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:29 1652    354 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:30 1653    39 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:31 1654    123 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:32 1655    57 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:33 1656    72 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:34 1657    195 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:35 1658    248 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:36 1659    242 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:37 1660    165 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:38 1661    238 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:39 1662    221 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:40 1663    192 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:41 1664    210 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:42 1665    186 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:43 1666    238 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:44 1667    215 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:45 1668    204 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:46 1669    160 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:47 1670    65 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:48 1671    250 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:49 1672    315 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:50 1673    179 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:51 1674    164 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:52 1675    81 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:53 1676    79 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:54 1677    189 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:55 1678    117 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:56 1679    144 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:57 1680 - 1681    79 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:58 1682    154 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:59 1684    214 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:60 1685    165 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:61 1686    201 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:62 1687    138 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:63 1688    238 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:64 1689 - 1690    233 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:65 1691    195 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:66 1692    287 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:67 1693    308 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 GVIIa:2 1693 - 1729    271 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:68 1694    330 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:69 1695    256 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:70 1696    226 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:71 1697    202 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:72 1698    292 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:73 1699    357 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:74 1700    370 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:75 1701    338 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:76 1702    345 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:77 1703    343 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:78 1704    343 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:79 1705    570 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:80 1706    537 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:81 1707    538 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:82 1708    539 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:83 1709    538 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:84 1710    481 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:85 1711    531 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:86 1712    553 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:87 1713    579 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:88 1714    558 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:89 1715    538 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:90 1716    507 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:91 1717    518 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:92 1718    560 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:93 1719    574 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:94 1720    590 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:95 1722    660 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:96 1723    657 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:97 1724    624 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:98 1725    559 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:99 1727    174 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:100 1727    192 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:101 1727    213 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:102 1727    208 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:103 1727    200 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:104 1728    760 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:105 1729    774 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:106 1731    829 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 GVIIa:3 1731 - 1810    225 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:107 1733 - 1830    261 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIca:108 1737    793 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 GVIIa:4 1800 - 1816    184 SEK
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 GVIIa:5 1811 - 1817    429 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 705 535

More info about our color images

  CartStart the program