Göteborgs länsfängelse

Göteborgs länsfängelse in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typePrison archives
InformationPå 1790-talet hade Göteborgs fästning, enligt uppgift från landshövdingen, fängelserum vid Kungsporten, Drottningporten, i vakthuset vid Lilla Bommen samt i högvakten vid Stora Torget (senare Gustav Adolfs torg). Drottningporten omtalas som kronohäkte (Fredberg, Det gamla Göteborg II s. 666). 1836 26/2 upphörde jämlikt kungligt brev fängelset i Kungsporten och fångarna flyttades till Malmö allmänna arbets- och korrektionsanstalt. De andra fängelselokalerna torde ha upphört att fungera i och med att Göteborgs befästningar nedlades i början av 1800-talet. Det gamla Stadshuset eller Högvakten, huset mellan Börsen och hörnhuset vid Gustav Adolfs torg, fungerade dock som stadens fängelse (bysättningshäkte, gäldstuga, "tjuvakista" enligt Fredberg II s. 544 ff). Enligt uppgift från 1835 utgjordes länshäktet i Göteborg, även kallat kronohäkte, av ett grundmurat stenhus på en fri plats inom själva staden med en av murar omgiven gård. 1857 togs det nya Länsfängelset - Cellfängelset vid Lilla Bommen - i bruk. Det hade uppförts för att ersätta det utdömda länshäktet vid Sillgatan (Fredberg II s. 380). Cellfängelset nedlades 1907, då den nya Härlandaanstalten stod färdig och togs i bruk, ehuru Cellfängelset inte tömdes på fångar med en gång. Det gamla länshäktet och Cellfängelset har behandlats som en arkivbildare.

Skansen Kronan fungerade 1854-1858 som fängelse för 200 livstidsfångar från den nedlagda Karlstens fästning.
NADSE/GLA/11578
Volume from Göteborgs länsfängelse
  Prisoner and tribe rolls
Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Prisoner and tribe rolls
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:1 1821    87 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:2 1822    88 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:3 1823    129 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:4 1824 - 1826    84 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:5 1826    82 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:6 1827    80 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:7 1828 - 1829    80 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:8 1830    87 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:9 1831    81 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:10 1832    95 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:11 1833    104 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:12 1836    92 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:13 1838    103 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:14 1840    145 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:15 1841 - 1842    138 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:16 1843    275 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:17 1844    210 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:29 1856    178 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:30 1857    175 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:31 1858    225 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:32 1859    241 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:33 1860    262 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:34 1861    306 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:37 1864    204 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:38 1865    210 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:39 1866    242 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:40 1867    220 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:41 1868    202 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:42 1869    229 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:43 1870    237 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:44 1871    236 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:45 1872    280 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:46 1873    327 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:78 1895    153 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:79 1896    320 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:80 1896    313 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:81 1897    334 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:82 1897    354 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:83 1898    442 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:84 1898    324 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:85 1899    441 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:86 1899    334 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:87 1900    429 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:88 1900    345 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:89 1901    449 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:90 1901    270 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:91 1902    443 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:92 1902    323 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:93 1903    385 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:94 1903    382 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:95 1904    414 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:96 1904    342 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:97 1905    418 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:98 1905    420 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:99 1906    472 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:100 1906    382 SEK
Church records
Göteborgs länsfängelse DIIId:1 1847 - 1852    250 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:2 1853 - 1857    138 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:3 1857 - 1867    420 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:10 1857 - 1908    226 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:4 1868 - 1875    270 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:5 1875 - 1879    182 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:6 1879 - 1884    234 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:7 1885 - 1890    214 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:8 1891 - 1896    228 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:9 1896 - 1897    125 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:11 1897 - 1900    205 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:12 1900 - 1902    208 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:13 1903    211 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIId:14 1905 - 1907    207 SEK
Remaining documents
Göteborgs länsfängelse DIIIab:1 1845    52 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:2 1847    58 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:3 1848    52 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:4 1849    60 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:5 1850    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:6 1851    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:7 1852    54 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:8 1853    51 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:9 1854    54 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:10 1855    52 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:11 1856    52 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:12 1857    51 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:13 1859    46 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:14 1860    52 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:15 1861    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:16 1862    54 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:17 1863    51 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:18 1864    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:19 1865    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:20 1866    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:21 1867    54 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:22 1868    58 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:23 1869    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:24 1870    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:25 1871    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:26 1872    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:27 1873    62 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:28 1874    58 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:29 1875    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:30 1876    57 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:31 1877    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:32 1878    61 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:33 1879    59 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:34 1880    59 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:35 1881    62 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:36 1882    61 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:37 1883    62 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:38 1884    55 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:39 1885    67 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:40 1886    67 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:41 1886 - 1890    88 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:42 1887    72 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIo:1 1887 - 1896    88 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:43 1889    72 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:44 1890    69 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:45 1891    69 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:46 1892    72 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:47 1893    70 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:48 1894    70 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:49 1895    73 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:50 1896    73 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:51 1897    76 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:52 1898    76 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:53 1899    77 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:54 1900    78 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:55 1901    76 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:56 1902    76 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:57 1903    77 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:58 1904    75 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:59 1905    81 SEK
Göteborgs länsfängelse DIIIab:60 1906    81 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program