Östersunds justitiariats arkiv

Östersunds justitiariats arkiv in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeJustitiariat
InformationI nådigt brev 29/12 1829 förordnades, att ett justitiariat skulle inrättas fr o m 1/8 1830. Justitiariatet skulle utöva den myndighet, som tillkom magistrat och rådstuvurätt i städer där kämnärsrätt saknades.
Justitiariatet indrogs emellertid redan 1836 genom nåd. cirk. till Svea Hovrätt 5/3 1836, och staden skulle därefter "på sätt före justitiariatets inrättande ägde rum, i juridiskt hänseende lyda under Brunflo häradsrätt, samt i övrigt med sin ordningsman och municipalstyrelse höra under konungens befallningshavande i Jämtlands län".
Vid sidan av justitiariatet sammanträdde givetvis även under denna period stadens innevånare (allmän rådstuga), och funnos även stadens äldste.
Justitiariatet uppehölls av:
Olof Lundquist, 1830-1835 (utnämnd 13/7 1830, död 30/4 1835). Gustaf Liljesköld, maj 1835-jan. 1836. Carl O Granbom, 1836 (förordnad 16/2, förordnandet upphörde 5/5 1836 enl. Svea Hovrätts brev).
Tiden 1836-1858.
Då justitiariatet upphörde år 1836, kom stadens administrativa och judiciella ställning att bli densamma som före 1830: staden hade varken magistrat eller rådstuvurätt, konungens befallningshavande avgjorde politi- och ekonomimål, medan Brunflo tingslags häradsrätt var den judiciella myndigheten.
Stadens egen styrelse fick dock en något fastare organisation än före 1830. 1838 utfärdade nämligen Kungl. Maj:t ett reglemente för Östersunds stad (Sv.Förf.Saml. 57/1838) och däri stadgades, att stadens ordningsman och de tio äldste skulle bilda en municipalstyrelse, som hade att handha stadens angelägenheter. För nya utgifter krävdes dock stadens samtliga röstägande innevånares hörande. För den ekonomiska förvaltningen tillsattes en drätselkommission och en stadskassör, för vissa byggnadsfrågor en byggnadsdirektion och för fattigvården en fattigvårdsstyrelse.
Byggnadsordning, brandordning och polisordning utfärdades också.
NADSE/ÖLA/11216
Volume from Östersunds justitiariats arkiv
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1826 - 1839  116 SEK
Östersunds justitiariats arkiv I:1 1828 - 1835    94 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AIV:1 1830 - 1833    43 SEK
Östersunds justitiariats arkiv FI:1 1830 - 1834    52 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AI:1 1830 - 1835    350 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AI:2 1830 - 1835    87 SEK
Östersunds justitiariats arkiv FIV:1 1830 - 1835    106 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv B:2 1830 - 1835  58 SEK
Östersunds justitiariats arkiv E:1 1830 - 1835    91 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv AI:2 1830 - 1835  87 SEK
Östersunds justitiariats arkiv B:2 1830 - 1835    58 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1830 - 1836    116 SEK
Östersunds justitiariats arkiv FIII:1 1830 - 1836    210 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1830 - 1836    181 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv B:1 1830 - 1836  70 SEK
Östersunds justitiariats arkiv B:1 1830 - 1836    70 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1831  181 SEK
Östersunds justitiariats arkiv I:2 1831 - 1832    39 SEK
See: Östersunds borgerskap H:4 1831 - 1834  127 SEK
Östersunds justitiariats arkiv G:1 1831 - 1834    39 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv B:1 1831 - 1835  70 SEK
Östersunds justitiariats arkiv FII:1 1831 - 1835    240 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1832  181 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1836  116 SEK
Östersunds justitiariats arkiv AI:3 1836    53 SEK
See: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1837  181 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program