Borås häradsskrivare

Borås häradsskrivare in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationBorås fögderi tillkom 1918 och bildades av Gäsene och Ås härader från Kullings fögderi samt Bollebygds och Vedens härader från Marks fögderi. Fögderiet omfattade ursprunglingen socknarna Nårunga, Ljur, Kvinnestad, Asklanda, Ornunga, Vesene, Grude, Jällby, Södra Björke, Hudene, Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Hällestad, Mjäldrunga, Eriksberg, Broddarp, Öra, Alboga, Od, Molla, Kärråkra, Södra Vånga, Möne, Hällstad, Murum, Grovare, Fänneslunda, Härna, Södra Ving, Varnum, Tärby, Rångedala, Äspered, Toarp, Brämhult, Gingri, Fristad, Borgstena, Tämta, Vänga, Bredared, Sandhult, Töllsjö, Bollebygd och Björketorp samt tiden 1918-1919 Torpa som därefter inkorporerades med Borås stad.

Vid omorganisationen av fögderierna 1946 överfördes Mjälldrunga, Eriksberg, Broddarp, Öra, Alboga, Od, Molla, Kärråkra, Södra Vånga, Möne, Hällstad, Murum, Grovare, Fänneslunda, Härna och Södra Ving till Ulricehamns nybildade fögderi. Från och med 1946 omfattade Borås fögderi således följande socknar: Nårunga, Ljur, Kvinnestad, Asklanda, Ornunga, Vesene, Grude, Jällby, Södra Björke, Hudene, Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Hällestad, Varnum, Tärby, Rångedala, Äspered, Toarp, Brämhult, Gingri, Fristad, Borgstena, Tämta, Vänga, Bredared, Sandhult, Töllsjö, Bollebygd, Björketorp.

Storkommunindelningen 1952 medförde ytterligare förändringar i fögderiindelningen. Från Borås fögderi överfördes till ALINGSÅS FÖGD.
NÅRUNGA, LJUR, KVINNESTAD, ASKLANDA, och ORNUNGA. Från Borås fögderi överfördes till ULRICEHAMNS FÖGDERI fd VARNUM. Från Borås fögderi överfördes till FALKÖPINGS FÖGDERI i Skaraborgs län HÄLLESTAD.
Från Ulricehamns fögderi överfördes till Borås fögderi: MJÄLDRUNGA, ERIKSBERG, BRODDARP, OD, ÖRA, ALBOGA, och MOLLA.

Från och med 1952 till och med 1966 omfattade Borås fögderi landskommunerna: GÄSENE (fd Vesene, Grude, Jällby, Södra Björke, Hudene, Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Mjälldrunga, Eriksberg, Broddarp, Öra, Alboga, Od, och Molla), TOARP (fd Rångedala Äspered och Toarp),
BRÄMHULT, FRISTAD (fd Tärby, Gingri, Fristad, Borgstena, Tämta och Vänga), SANDHULT (fd Bredared och Sandhult), BOLLEBYGD (fd Töllsjö och Bollebygd) samt BJÖRKETORP.

Myndigheten upphörde 1966 31/12.
NADSE/GLA/11197
Volume from Borås häradsskrivare
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Borås häradsskrivare FIa:1 1941    44 SEK
Borås häradsskrivare FIa:2 1941    40 SEK
Borås häradsskrivare FIa:8 1941    139 SEK
Borås häradsskrivare FIa:18 1941    210 SEK
Borås häradsskrivare FIa:25 1941    60 SEK
Borås häradsskrivare FIa:28 1941    80 SEK
Borås häradsskrivare FIa:30 1941    44 SEK
Borås häradsskrivare FIa:32 1941    78 SEK
Borås häradsskrivare FIa:35 1941    48 SEK
Borås häradsskrivare FIa:40 1941    148 SEK
Borås häradsskrivare FIa:44 1941    42 SEK
Borås häradsskrivare FIa:46 1941    58 SEK
Borås häradsskrivare FIa:48 1941    40 SEK
Borås häradsskrivare FIa:49 1941    50 SEK
Borås häradsskrivare FIa:51 1941    55 SEK
Borås häradsskrivare FIa:55 1941    75 SEK
Borås häradsskrivare FIa:57 1941    49 SEK
Borås häradsskrivare FIa:59 1941    56 SEK
Borås häradsskrivare FIa:60 1941    46 SEK
Borås häradsskrivare FIa:61 1941    39 SEK
Borås häradsskrivare FIa:62 1941    45 SEK
Borås häradsskrivare FIa:63 1941    50 SEK
Borås häradsskrivare FIa:64 1941    42 SEK
Borås häradsskrivare FIa:65 1941    50 SEK
Borås häradsskrivare FIa:67 1941    45 SEK
Borås häradsskrivare FIa:69 1941    55 SEK
Borås häradsskrivare FIa:70 1941    46 SEK
Borås häradsskrivare FIa:71 1941    44 SEK
Borås häradsskrivare FIa:72 1941    37 SEK
Borås häradsskrivare FIa:74 1941    58 SEK
Borås häradsskrivare FIa:76 1941    56 SEK
Borås häradsskrivare FIa:78 1941    50 SEK
Borås häradsskrivare FIa:81 1941    67 SEK
Borås häradsskrivare FIa:88 1941    176 SEK
Borås häradsskrivare FIa:94 1941    45 SEK
Borås häradsskrivare FIa:96 1941    42 SEK
Borås häradsskrivare FIa:100 1941    81 SEK
Borås häradsskrivare FIa:101 1941    38 SEK
Borås häradsskrivare FIa:107 1941    205 SEK
Borås häradsskrivare FIa:116 1941    49 SEK
Borås häradsskrivare FIa:117 1941    40 SEK
Borås häradsskrivare FIa:120 1941    79 SEK
Borås häradsskrivare FIa:122 1941    49 SEK
Borås häradsskrivare FIa:124 1941    49 SEK
Borås häradsskrivare FIa:126 1941    49 SEK
Borås häradsskrivare FIa:129 1941    63 SEK
Borås häradsskrivare FIa:130 1941    42 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program