Göteborgs uppbördsverk

Göteborgs uppbördsverk in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeTaxation authority
InformationUppbördsverket tillkom år 1947 då Mantalskontoret sammanslogs med krono- respektive kommunaluppbördskontorentill ett gemensamt verk, Uppbördsverket, med en kronokamrerare som chef. Som styrelse för Uppbördsverket fungerade drätselkammaren.Uppbördsverket hade huvudsakligen hand om folkbokföringen, beskattningen, taxerings- och uppbördsverksamheten samt uppgifter inom socialförsäkringsverksamheten.
Uppbördsverket svarade för den löpande civila bokföringen av stadens befolkning, mantalsskrivning av personer och fastigheter och upprättade register över dessa jämte vallängder.
För beskattningen upprättade verket längder och gjorde uträkning av den beskattningsbara inkomsten samt tjänstgjorde som kansli åt de lokala taxeringsnämnderna. Det fastställde de grunder efter vilka preliminär A-skatt utgick, debiterade preliminär B-skatt och utfärda debetsedlar, prövade ansökningar om befrielse från eller nedsättning av skatteavdrag med hänsyn till existensminimum, jämkning av preliminärskatt och anstånd med erläggande av debiterad skatt.

Inom socialförsäkringens område fastställde uppbördsverket den pensionsgrundande inkomsten enligt lagen om allmän försäkring samt utförde debitering av vissa tilläggspensionsavgifter.

Uppbördsverket upphörde 1966 och ersattes från 1967 av Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi.
NADSE/GLA/14841
Volume from Göteborgs uppbördsverk
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Göteborgs uppbördsverk FIaa:82 1948    595 SEK
Göteborgs uppbördsverk FIaa:108 1949    564 SEK
Göteborgs uppbördsverk FIaa:128 1950    332 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program