8:e Bergmästaredistriktet

8:e Bergmästaredistriktet in Kronobergs län
CountyKronobergs län
Other countiesÖstergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län
Source typeMine-inspector
Information8:e Bergmästaredistriktets arkiv Distriktet utgjordes från 1643 av landskapen Södermanland och Östergötland samt Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län (till Östergötland räknades Lerbäcks och Snaflunda socknars bergslag, vilket dock 1656 skildes därifrån för att ingå i det nybildade 5. bergmästaredistriktet). Kronobergs län flyttades 1694 till det nybildade 9. bergmästaredistriktet, till vilket Jönköpings län överfördes fr o m 1855. Fr o m sistnämnda år kom 8. bergmästardömet att bestå av Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Gotlands län. Den delen av Södermanland som t o m 1854 bestod av Stockholms län sammanlades med Upplands-delen och flyttades till det nybildade 3. bergmästaredistriktet. En del av Jönköpings län tillhörde 9. bergmästaredistriktet redan från 1700-talet. 8. bergmästaredistriktet upphörde vid årsskiftet 1874/1875 (SFS 103/1874).
NADSE/VALA/01497
Volume from 8:e Bergmästaredistriktet
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
8:e Bergmästaredistriktet EIb:1 1612 - 1749    113 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:2 1646 - 1695    220 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet AIIa:1 1659  225 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:1 1667 - 1696    257 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIIIb:1 1673 - 1826    257 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet EIIb:1 1677 - 1874  405 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIab:1 1682 - 1694    208 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIIa:1 1685 - 1874    438 SEK
8:e Bergmästaredistriktet DI:1 1690 - 1847    208 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIVa:1 1691 - 1813    229 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIIb:1 1691 - 1865    405 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIa:1 1693 - 1698    225 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:3 1696 - 1715    245 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:2 1698 - 1706    259 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIIb:1 1701 - 1851    310 SEK
8:e Bergmästaredistriktet GId:2 1705 - 1852    188 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIIc:1 1705 - 1854    169 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIIIa:1 1706 - 1827    339 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:3 1707 - 1729    333 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIIb:2 1709 - 1853    263 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:4 1716 - 1735    225 SEK
8:e Bergmästaredistriktet DI:2 1717 - 1737    109 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FIId:1 1719 - 1874    384 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIIa:1 1724 - 1873    303 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:4 1732 - 1756    272 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:5 1736 - 1762    292 SEK
8:e Bergmästaredistriktet BI:2 1738 - 1740    256 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet BI:2 1739  256 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIId:3 1739 - 1741    179 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet AIIId:3 1740 - 1741  179 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FVIa:1 1752 - 1786    429 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FV:1 1753 - 1790    265 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:5 1757 - 1774    283 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet FV:1 1759 - 1790  265 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:6 1763 - 1799    292 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:6 1776 - 1787    250 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:7 1788 - 1804    268 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FV:2 1791 - 1835    312 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet FV:2 1791 - 1835  312 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:7 1800 - 1828    282 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:8 1805 - 1821    338 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:9 1821 - 1830    366 SEK
8:e Bergmästaredistriktet EIb:8 1829 - 1874    281 SEK
8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:10 1833 - 1871    350 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FV:3 1836 - 1842    329 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet FV:3 1836 - 1842  329 SEK
8:e Bergmästaredistriktet FV:4 1844 - 1867    238 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet FV:4 1844 - 1867  238 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet DI:1 1855  208 SEK
See: 8:e Bergmästaredistriktet AIIIa:10 1855  350 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program