9:e Bergmästaredistriktet

9:e Bergmästaredistriktet in Kronobergs län
CountyKronobergs län
Other countiesKristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län
Source typeMine-inspector
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volume from 9:e Bergmästaredistriktet
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
9:e Bergmästaredistriktet AIca:1 1743 - 1745    380 SEK
9:e Bergmästaredistriktet FIb:1 1743 - 1745    292 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIcb:1 1744 - 1809    57 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:2 1746 - 1750    463 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:3 1751 - 1755    379 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:4 1756 - 1760    376 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:5 1761 - 1765    291 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:6 1766 - 1770    376 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:7 1771 - 1775    227 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:8 1776 - 1780    192 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:9 1781 - 1785    379 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:10 1786 - 1790    210 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:11 1791 - 1795    197 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:12 1796 - 1800    280 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:13 1801 - 1805    261 SEK
9:e Bergmästaredistriktet AIca:14 1807 - 1835    151 SEK
9:e Bergmästaredistriktet FIb:2 1831 - 1855    240 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program