Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi

Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeDistrict registrar
InformationFögderiet tillkom år 1810 genom att Åsele, Umeå och Piteå lappmarker utbrötos ur förutvarande Södra lappmarken. Piteå lappmark överfördes 1856 till Norrbottens län och ingick 1856-1867 i Luleå fögderi för att därefter utgöra eget fögderi. År 1946 delades fögderiet i Åsele fögderi och Lycksele fögderi. -Under tiden 1810-1917 funnos endast kronofogdar i fögderiet. (Jfr P.M. ang. lappmarkerna i fögderihänseende.
Förteckningen avser leveranser från häradsskrivaren i Lycksele fögderi av år 1954 (nr 24, 31, 35 och 36), ävensom några äldre leveranser (mantalslängder före 1918 för Dorotea, Fredrika, Stensele och Örträsk, jämte inkomna skrivelser från landsfiskaler). Dessutom lev. 7/1964 och 8/1966.
NADSE/HLA/1100024
Volume from Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaa:43a 1941    286 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaa:43b 1941    144 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIab:11b 1941    144 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIac:58 1941    379 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIac:59 1941    357 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIad:5b 1941    160 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIae:25a 1941    256 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIae:25b 1941    190 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaf:24a 1941    339 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaf:24b 1941    133 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIag:9a 1941    175 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIah:48a 1941    103 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIah:48b 1941    368 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIah:49 1941    304 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28a 1941    123 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28b 1941    349 SEK
Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaj:10b 1941    120 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 860 410

More info about our color images

  CartLogin formulär