Häradsskrivaren i Tollarps fögderi

Häradsskrivaren i Tollarps fögderi in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict registrar
InformationTollarps fögderi tillkom 1918 och ersatte då Villands, Gärds och Albo fögderi (SFS 1917:687). I fögderiet ingick till en början Albo härad och Gärds härad (för församlingar som ingick, se nedan). De förändringar i distriktsindelningen som genomfördes 1947 (SFS 1946:18) i samband med att källskatten infördes påverkade inte Tollarps fögderi. Från och med kommunreformen 1952 (SFS 1851:408) ingick kommunerna Brösarp, Degeberga, Everöd, Kivik, Tollarp, Träne och Vä i fögderiet.

I varje fögderi fanns en häradsskrivare, som är benämningen på den tjänsteman som var ansvarig för mantalslängderna och jordeböckerna. Tollarps fögderi inkorporerades i Kristianstads fögderi 1966 och från och med 1967-01-01 förstatligades uppbördsverket.

I Tollarps fögderi ingick följande församlingar:

Albo härad: Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Ravlunda, Rörum, St Olof, Södra Mellby och Vitaby
Gärds härad:Degeberga, Djurröd, Everöd, Huaröd, Hörröd, Köpinge, Linderöd, Lyngsjö, Maglehem, Nora Åsum, Skepparslöv, träne, Vittskävle, Västra Vram, Vä, Äsphult, Östra Sönnarslöv, Östra Vram
NADSE/LLA/10933
Volume from Häradsskrivaren i Tollarps fögderi
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:2 1941    70 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:5 1941    86 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:9 1941    90 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:12 1941    60 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:14 1941    54 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:17 1941    91 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:20 1941    65 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:23 1941    69 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:25 1941    55 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:27 1941    75 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:31 1941    104 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:35 1941    76 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:37 1941    45 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:40 1941    81 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:44 1941    99 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:47 1941    60 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:49 1941    68 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:52 1941    75 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:55 1941    85 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:58 1941    67 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:61 1941    84 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:64 1941    76 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:66 1941    48 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:68 1941    75 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:72 1941    99 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:78 1941    118 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:82 1941    67 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:85 1941    72 SEK
Häradsskrivaren i Tollarps fögderi FIa:87 1941    50 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program