Ängelholms kronouppbördskassör

Ängelholms kronouppbördskassör in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeCrown treasurer
InformationVissa svårigheter har uppstått, då det gällt att tidfästa kronouppbördskassörsämbetets tillkomst.
Då emellertid i serien Kronoräkenskaper den sista handling, som utfärdats i stadskassörskontoret är
från 1868-02-27 och den första som utfärdats i kronouppbördskontoret från 1868-07-16 har kronouppbördskassören utskilts som en särskild arkivbildare fr o m 1868.

Ang. taxeringsvärden och fastighetsbeteckningar i Ängelholms stad.

Beteckningarna på fastigheterna var inte definitivt fastställda förrän 1928-1929. Detta innebär att en och samma fastighet kan ha olika beteckningar olika år under 1900-talet. Ett ex.: en fastighet benämndes 1909-1928 Vråken 1 och delades 1929 på Vråken 1 och Vråken 15, varvid en annan fastighet som dittills betecknats Vråken 15 erhöll annat nummer. Ett annat ex.: 1928 fick fastigheten Vakteln vid Stora torget 11 i stället beteckningen Vakteln 14 samtidigt som fastigheten Vakteln 11 fick beteckningen Vakteln 3 och Vakteln vid Stora torget 3 erhöll beteckningen Vakteln 11. Man måste därför med nödvändighet veta vem som det aktuella året var ägare och ev. kolla framåt i tiden.
NADSE/LLA/10227
Volume from Ängelholms kronouppbördskassör
  Tax/census records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Ängelholms kronouppbördskassör GIa:49 1941    160 SEK
Ängelholms kronouppbördskassör GIa:50 1941    154 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program