Norrbottens läns landskontor

Norrbottens läns landskontor in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten, has belonged to: Lappland
Source typeCountry office
InformationVissa uppgifter om Norrbottens län se förteckning över landskansliets arkiv.
Genom att vissa handlingar överlämnats från länsstyrelsen i Västerbottens län till länsstyrelsen i Norrbottens län, ingå i den sistnämndas arkiv partier, som härröra från tiden före 1810.
Landskontorets brevkoncept äro i regel till slutet av 1819 daterade Luleå Gammelstad sedan Piteå, fram till midsommar 1856, och därefter Luleå. - - - Förteckning över handlingar och räkenskaper, som enligt Kungl. Maj:ts brev 5/8 1830 den 14 augusti 1844 från landskontoret i Umeå översänts till K.B. i Norrbottens län, se Västerbottens läns landskontors arkiv, brevbok 1844, A I b:5, sid 737 samt avskrift av nämnda förteckning i slutet av denna förteckning.
NADSE/HLA/1030007
Volume from Norrbottens läns landskontor
  Tax/census records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Tax/census records
Norrbottens läns landskontor EIIIa:1 1715 - 1770    246 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:2 1771 - 1790    285 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:3 1791 - 1796    207 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:4 1797 - 1807    227 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:69 1809    240 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:5 1810    157 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:6 1811    373 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:7 1812    367 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:8 1813    292 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:9 1814    322 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:10 1815    670 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:11 1816    464 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:12 1817    582 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:13 1818    578 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:14 1819    606 SEK
Norrbottens läns landskontor EIIIa:15 1820    382 SEK
Remaining documents
Norrbottens läns landskontor EIc:1 1699 - 1736    394 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program