Svea Hovrätt - Advokatfiskalen

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen in Gotlands län
CountyGotlands län
Other countiesGotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad
ProvinceDalarna, has belonged to: Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Då Svea hovrätts advokatfiskals arkiv är mycket omfattande, har vi valt att göra en underarkivbildare för varje län (se länkarna).
NADSE/RA/420422
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849    189 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849    90 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt    209 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1631 - 1709    39 SEK
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län Okänt   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Remaining documents
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:1 1701 - 1702    716 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:1 1701 - 1702    739 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:2 1703 - 1705    832 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:2 1703 - 1708    815 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:3 1706 - 1708    765 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:3 1706 - 1709    940 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:4 1709 - 1710    853 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:4 1710    307 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:5 1711 - 1712    674 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:5 1711 - 1712    1018 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:6 1713    616 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:6 1713    703 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:7 1714    583 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:7 1714    597 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:8 1715    498 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:8 1715    562 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:9 1716    507 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:9 1716    656 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:10 1717    480 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:10 1717    606 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:11 1718    443 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:11 1718    561 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:12 1719    398 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:12 1719    494 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:13 1720    480 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:13 1720    706 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:14 1721    438 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:14 1721    742 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:15 1722    490 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:15 1722    760 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:16 1722 - 1723    539 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:16 1723    895 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:17 1724    528 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:17a 1724    420 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:17b 1724    328 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:17c 1724    297 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:18 1725    693 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:18 1725    1045 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:19 1726    699 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:19 1726    913 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:20 1727    724 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:20 1727    1017 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:21 1728    756 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:21 1728    1018 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:22 1729    908 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:22 1729    1087 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:23 1730    875 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:23 1730    1147 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:24 1731    1079 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:25 1732    794 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:25 1732    1120 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:26 1733    802 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:26 1733    633 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:27 1733    619 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:27 1734    918 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:28 1734    1215 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:28 1735    868 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:29 1735    1279 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:29 1736    812 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:30 1736    1118 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:30 1737    969 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:31 1737    1330 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:31 1738    854 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:32 1738    1300 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:32 1739    829 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:33a 1739    512 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:33b 1739    522 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:33c 1739    453 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:33 1740    870 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:34 1740    1076 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:35 1740    412 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:34 1741    877 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:36 1741    1273 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:35 1742    711 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:37 1742    706 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:38 1742    742 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:36 1743    774 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:39 1743    1341 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:37 1744    836 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:40 1744    1383 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:38 1745    768 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:41 1745    775 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:42 1745    681 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:39 1746    840 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:43 1746    871 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:44 1746    743 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:40 1747    830 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:45 1747    873 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:46 1747    692 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:41 1748    785 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:47 1748    1059 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:48 1748    678 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:42 1749    751 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:49 1749    971 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:50 1749    708 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:43 1750    804 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:51 1750    976 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:52 1750    916 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:44 1751    918 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:53 1751    876 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:54 1751    873 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:45 1752    944 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:55 1752    820 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:56 1752    970 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:46 1753    889 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:57 1753    919 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:58 1753    862 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:47 1754    1002 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:59 1754    1034 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:60 1754    1045 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:48 1755    982 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:49 1756    1085 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:50 1757    1185 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:51 1757 - 1762    1055 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:52 1758    1105 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:53 1759    1018 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:54 1760    1152 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:55 1761    1024 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:56 1762    1151 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:57 1763    1171 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:58 1764    1079 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:60 1765    1162 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:61 1766    1191 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:62 1767    1282 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:63 1767 - 1770    726 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:100 1772    1155 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program