Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceVärmland, has belonged to: Västmanland, Närke
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län ArkivförteckningÖb:1 - 1845    192 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län ArkivförteckningÖb:2 - 1845    180 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 SEK
Court records
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1774 1603 - 1620    390 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1776 1612 - 1630    206 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1775 1622 - 1625    205 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1627 - 1631  193 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1777 1631 - 1632    135 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1779 1631 - 1632    47 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1778 1632    103 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1780 1633    93 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1781 1636 - 1637    365 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2722 1636 - 1641  456 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 1637 - 1639    256 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1639  207 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1783 1639    415 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1784 1641 - 1644    244 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1143 1642 - 1694    348 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1785 1645    486 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1786 1645 - 1646    598 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1787 1647    483 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1788 1649 - 1650    463 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1789 1650 - 1652    531 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2727 1652 - 1655  430 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1790 1652 - 1655    420 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:1 1654 - 1671  339 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1791 1656    313 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1792 1658    377 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1793 1659    399 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1794 1660    410 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1795 1661    485 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1796 1662    523 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2731 1663  337 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2732 1663  390 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1797 1663    552 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1798 1664    542 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1799 1665    495 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1666  212 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1800 1666    541 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1801 1667    546 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1802 1670    669 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1803 1672    572 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 1672 - 1679  513 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1804 1673    577 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1805 1674    631 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1674 - 1678  718 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1806 1675    642 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1807 1676    575 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 1678    609 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1809 1680    597 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1680 - 1688  424 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1810 1681    631 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1811 1682    787 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1812 1683    497 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1813 1684    538 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1814 1684    519 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1815 1685    1047 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1816 1686    581 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1817 1687    283 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1818 1688    702 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1819 1690    710 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1820 1691    668 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1821 1692    710 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1822 1696    718 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1823 1697    192 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1824 1697    760 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:536 1697 - 1698    476 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1144 1697 - 1704    486 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:479 1697 - 1706    510 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1825 1698    704 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1826 1699    794 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:54 1699 - 1709    402 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1827 1700    526 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1828 1700    172 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:537 1700 - 1703    377 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1829 1701    1041 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 1702    585 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1831 1702    942 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1832 1703    1150 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1833 1704    738 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1834 1704    452 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:538 1704 - 1709    440 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1835 1705    589 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 1705 - 1706    403 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1836 1706    561 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1837 1707    541 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1146 1707 - 1708    413 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:480 1707 - 1723    553 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:539 1708    301 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1838 1708    532 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:540 1709    331 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1839 1709    444 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1147 1709 - 1710    422 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1840 1710    528 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:541 1710 - 1712    314 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:55 1710 - 1723    295 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1841 1711    358 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1842 1712    238 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1843 1713    432 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1844 1714    415 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1845 1715    492 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1846 1716    519 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1847 1717    838 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1848 1718    789 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1849 1719    770 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1850 1720    1123 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1851 1721    1081 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1852 1722    631 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1853 1723    250 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1854 1723    426 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1855 1724    1108 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1152 1724 - 1725    1202 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1857 1725    510 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:56 1726 - 1731    286 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:2144 1822    430 SEK
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

NUMBER OF IMAGES

87 705 535

More info about our color images

  CartStart the program