Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland, has belonged to: Gästrikland
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849    90 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:1 - 1865    150 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:2 - 1865    133 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:3 - 1865    117 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt    209 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1639 - 1646    39 SEK
Court records
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3131 1601 - 1634    207 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3132 1612 - 1623    123 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3133 1646 - 1650    433 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3134 1650 - 1652    499 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3135 1651 - 1654    106 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3136 1654 - 1655    314 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656    310 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3138 1656 - 1657    356 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3140 1657 - 1659    304 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3139 1658    282 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3142 1658 - 1661    456 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3141 1660    291 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3143 1660 - 1662    400 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3144 1663    423 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3145 1663 - 1664    438 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3146 1664 - 1665    432 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3147 1665 - 1666    387 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3148 1665 - 1668    552 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3149 1666 - 1668    370 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3150 1668 - 1669    559 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3151 1671    306 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3152 1671    320 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3155 1672 - 1674    628 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3154 1673 - 1678    613 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674    618 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3157 1675    568 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3154 1675 - 1677    613 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1676    718 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3158 1676    595 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3159 1677    213 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 1677    377 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3161 1678 - 1679    594 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1678 - 1687    424 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688    532 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3162 1679    675 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3163 1680    462 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3172 1680 - 1686    409 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3164 1681    592 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3165 1682    515 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3166 1683    574 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3167 1684    600 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3168 1685    699 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3169 1687    757 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3173 1687 - 1688    283 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3170 1688    790 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3171 1689    579 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690    399 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3172 1690    409 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3173 1690    283 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3174 1691    672 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3175 1692    692 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3176 1692    707 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3177 1693    645 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3178 1693    624 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3179 1694    882 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3180 1695    664 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3181 1695    816 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3182 1696    772 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3183 1696    822 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3184 1697    774 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3185 1697    915 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:220 1698    292 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3186 1698    342 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3187 1698    504 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:797 1698 - 1707    294 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:397 1698 - 1716    561 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:221 1699    328 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3188 1699    338 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3189 1699    385 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3190 1699    244 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3191 1699    333 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3192 1700    502 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:222 1701    522 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3193 1701    279 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:223 1702    457 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3194 1702    284 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:224 1703    466 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3195 1703    731 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3196 1703    42 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:225 1704    405 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3197 1704    526 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:226 1705    391 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3198 1705    406 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:227 1706    485 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3199 1706    426 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:228 1707    329 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3200 1707    401 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3201 1708    328 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:229 1708 - 1709    511 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3202 1709    460 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:798 1709 - 1716    357 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3203 1710    463 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:230 1710 - 1711    383 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:799 1717 - 1735    477 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719    453 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3278 1758    567 SEK
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

80 957 571

More info about our color images

  CartStart the program