Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län in Gotlands län
CountyGotlands län
ProvinceGotland
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län
  Archive list
Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län ArkivförteckningGot:1 - 1845    73 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 SEK
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1648 - 1651  296 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1386 1648 - 1654    109 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1385 1649    78 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:987 1649 - 1652    264 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:1 1667 - 1670  339 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674  618 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:988 1682    64 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:989 1688 - 1689    240 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1387 1688 - 1689    162 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3966 1691  572 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3967 1692  603 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3968 1693  538 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3970 1695  631 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3971 1696  639 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:20 1697  882 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3972 1697  738 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:990 1698 - 1700    302 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1388 1698 - 1701    304 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:30 1700  245 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:991 1700    754 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:992 1703 - 1705    414 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1389 1704    130 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1390 1705 - 1706    184 SEK
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIa:36 1705 - 1718   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIa:36 1705 - 1718   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:993 1706 - 1707    328 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1391 1707 - 1708    251 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:994 1708 - 1709    415 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1392 1709    278 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXId:995 1710 - 1711    345 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1393 1710 - 1711    379 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1490 1802    373 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1491 1803    653 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1493 1804    524 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1495 1805    512 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1497 1806    720 SEK
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1499 1807    673 SEK
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program