Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad

Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationI äldre tid var Kristianstads läns häkte inrymt i residensstadens fästning. "Kristianstads länshäkte var beläget i norra och södra fästningsportarna, på förra stället sex rum tillsammans med det egentliga fästningsfängelset, på det senare fyra; för bysatta begagnades en utom norra porten liggande för detta tullstuga, hvari blott två personer rymdes. 'De i norra porten eller egentligen uti dithörande fästningsverk liggande fängelser', heter det i berättelsen, 'synas egentligen hafva varit kassematter, och tvenne af dem, liggande i själfva vallen, hafva hvarken annan dager eller luftväxling, än den som erhålles från de yttre rummen. Midt på dagen är där således mörkt, och nödgas man vägleda sig vid skenet af ständigt brinnande lampor'. Afståndet mellan fängelselägenheterna förorsakade ock svårigheter, ej mindre vid tillsynen öfver fångarne än äfven då de skulle föras från den ena änden af staden till den andra, och likaså vid transporten af deras mat från marketenteriet i artillerikasernen. Särskild fånggård funnes blott bakom norra portvakten. För norra delen av länet skulle stads- och häradshäktet i Engelholm få såsom länshäkte anlitas, för hvilket ändamål dess utvidgande samma år anbefallts." (Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... sid.418.) Ett länscellfängelse med 90 ljusa och 3 mörka celler öppnades i december 1846 (a.a. sid. 421). Jämlikt kungl. brev den 12 juni 1885 uppläts en särskild avdelning av fängelset till tvångsarbetsanstalt för lösdrivare och ett särskilt arbetshus uppfördes. Jämlikt kungl. brev den 27 november 1891 överfördes emellertid året efter tvångsarbetarna till Svartsjö (a.a. sid 466, jfr Kungl. befallningshavandes femårsberättelse för Kristianstads län 1886-1890 sid. 43). Länsfängelset blev straffängelse 1911, anstalt för i huvudsak vanligt fångförvar 1947. Arkivet omfattar huvudsakligen handlingar från 1800-talets mitt till 1900-talets början, alltså från länscellfängelsets tid. Det innehåller dessutom fångförteckningar från 1800-talets början och enstakaserier går fram till 1900-talets mitt. Åtskilliga luckor (handrullor, verkställda utslag, förpassningar) täcks av material i Kristianstads läns landskanslis arkiv. En del prästerliga dagböcker och kyrkoböcker ingår i Kristianstads slottsförsamlings arkiv. Ny leverans (lev. 93/1998) till Landsarkivet i november 1998.
NADSE/LLA/10258
Volume from Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad
  Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Church records
See: Kristianstads slottsförsamling C:1 1811 - 1843  51 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling C:1 1811 - 1843  51 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:1 1849 - 1855    210 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:2 1855 - 1863    156 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:3 1859    138 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:4 1862 - 1881    301 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:5 1880 - 1896    347 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:6 1896 - 1906    275 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad F:1 1904 - 1945    37 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:7 1905 - 1913    274 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:8 1913 - 1921    272 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIda:9 1921 - 1931    243 SEK
Remaining documents
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:1 1800 - 1816    250 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling C:1 1811 - 1843  51 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:2 1817 - 1822    282 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:3 1823 - 1825    277 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:4 1826 - 1830    334 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:5 1831 - 1835    282 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad ÖI:6 1836 - 1839    276 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling AI:1 1836 - 1842  49 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIaa:1 1840 - 1854    290 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:1 1842    69 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:2 1842 - 1843    178 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:3 1843 - 1844    229 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling C:2 1843 - 1846  36 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling B:1 1843 - 1862  37 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:2 1844 - 1847    135 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:4 1845    122 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:5 1845    84 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:1 1845 - 1895    290 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:6 1846    122 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:7 1846    111 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:8 1847    190 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:9 1848    142 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad EVd:1 1848 - 1849    69 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:10 1849    110 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:11 1850    133 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:12 1851    133 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:13 1852    154 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:14 1853    124 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:15 1853    89 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIs:1 1853 - 1878    127 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:16 1854    137 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:17 1855    121 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:18 1856    137 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:19 1857    121 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:20 1858    121 SEK
See: Kristianstads slottsförsamling C:2 1858 - 1861  36 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:21 1859    114 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIr:1 1859 - 1864    70 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:22 1860    116 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:3 1860 - 1873    115 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:23 1861    88 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:24 1862    103 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:25 1863    94 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:26 1864    109 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:27 1865    103 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:28 1866    129 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:29 1867    138 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:30 1868    168 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:31 1869    159 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:32 1870    169 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:33 1871    165 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:34 1872    138 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:35 1873    106 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:36 1874    97 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:37 1875    114 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:38 1876    113 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:39 1877    122 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:40 1878    126 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:41 1879    133 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:42 1880    152 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:43 1881    121 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:44 1882    121 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIdb:1 1882 - 1930    113 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:45 1883    105 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:46 1884    105 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:47 1885    109 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:48 1886    103 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:49 1887    132 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:50 1888    120 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:51 1889    117 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:52 1890    118 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:53 1891    106 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:54 1892    104 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:55 1893    92 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:56 1894    108 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:57 1895    112 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:58 1896    127 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:59 1897    132 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:60 1898    130 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:61 1899    133 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:62 1900    111 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:63 1901    132 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:64 1902    143 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:65 1903    134 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:66 1904    148 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:67 1905    150 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIac:68 1906    144 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:1 1907    144 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:2 1908    160 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:3 1909    171 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:4 1910    159 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:5 1911    158 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:6 1912    170 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:7 1913    170 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:8 1914    168 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:9 1914    41 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:10 1915    173 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:11 1916    148 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:12 1917    146 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:13 1918    164 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:14 1919    146 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:15 1920    131 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:16 1921    166 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:17 1922    180 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:18 1923    160 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:19 1924    171 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIdb:2 1924 - 1945    70 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:20 1925    189 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:4 1926    88 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:21 1926    176 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:5 1927    60 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:22 1927    195 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIad:6 1928    75 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:23 1928    192 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:24 1929    192 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:25 1930    231 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:26 1931    230 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:27 1932    221 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:28 1932    60 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:29 1933    219 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:30 1934    199 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:31 1935    199 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:32 1936    185 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:33 1937    181 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:34 1938    156 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:35 1939    135 SEK
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad DIIIab:36 1940    153 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program