Albo häradshäkte

Albo häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationAlbo härad i Kristianstads län var 1682-1860 förenat med Gärds och Villands härader till en domsaga. Till följd av kungl. brev 7 juli 1853 bröts Villand ut 1861 och förenades med Östra Göinge. Därefter utgjorde Gärds och Albo domsaga två tingslag som 1892 slogs samman till ett med tingsställe i Degeberga jämlikt kungl. brev 12 juli 1889 och 18 september 1891. Fram till dess hade Albo tingsställe i Brösarp.
Genom kungl. brev 4 juli 1887 blev dock länsfängelset i Kristianstad tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Vid mitten av 1700-talet fanns ett tingshus i Brösarp. Ett nytt byggdes på 1810-talet och ett dittills saknat fånghus 1824.(Se handlingar angående tingshus och fånghus i kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderis arkiv F VII:1.) Galgbacken låg norr om byn.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet.
Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Simrishamns stadshäktes arkiv Ö 2:1-2.)

Litteratur

Anders Tidström: Resa i Halland, Skåne och Blekinge (1980) sid. 70.
Signe Forsberg: Folklivsbilder från Skåne (1963) sid. 92-95.
NADSE/LLA/10236
Volume from Albo häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:1 1794 - 1819  357 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:2 1820 - 1825  308 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:3 1826 - 1830  325 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:4 1831 - 1836  324 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:5 1837 - 1841  255 SEK
Albo häradshäkte Ö:1 1840 - 1853    263 SEK
See: Villands häradsrätt CVII:1 1847  154 SEK
Albo häradshäkte Ö:2 1854 - 1890    285 SEK
See: Gärds häradshäkte Ö:2 1892 - 1906  307 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program