Fjäre häradshäkte

Fjäre häradshäkte in Hallands län
CountyHallands län
ProvinceHalland
Source typePrison archives
InformationFjäre härad i Hallands län var 1682 förenat med Viske till en domsaga med skilda tingslag. Fjäre hade tingsställe på Skansen vid Kungsbacka. Tingsställe vid rannsakningar i brottmål blev dock kronohäktet i Kungsbacka fram till 1907, därefter kronohäktet i Varberg.

Ting hölls sannolikt i det gamla fästet Skansen tills det raserades. Ett nytt tingshus byggdes 1786 på fästets grund och revs 1889. På området fanns också ett fånghus av gråsten. Jämlikt kungl. brev 28 mars 1854 och 7 december 1906 blev kronohäktet i Kungsbacka respektive Varberg förvaringsfängelse för Fjäre.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Hallands landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade Göta hovrätt sina arkivexemplar till landsarkivet.

Litteratur

Birger Johansson - Erik Grill: Kungsbacka före branden 1846 (1966) sid. 172-174.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) sid. 304 f.
NADSE/LLA/10241
Volume from Fjäre häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Fjäre häradshäkte Ö:1 1840 - 1853    252 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

85 882 481

More info about our color images

  CartStart the program