Gärds häradshäkte

Gärds häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationGärds härad i Kristianstads län var 1682-1860 förenat med Albo och Villands härader till en domsaga. Till följd av kungl. brev 7 juli 1853 bröts Villand ut 1861 och förenades med Östra Göinge. Därefter utgjorde Gärds och Albo domsaga två tingslag som 1892 slogs samman till ett med tingsställe i Degeberga jämlikt kungl. brev 12 juli 1889 och 18 september 1891. (Jfr Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 1886-1890 för Kristianstads län sid. 5 och 42 f.) Fram till dess hade Gärd tingsställe i Nöbbelöv.

Ett tingshus byggdes 1757 i Nöbbelöv och blev sparbankshus 1892. Det intilliggande fånghuset flyttades samtidigt och brann senare ner. Ett nytt tingshus med arrestrum för Gärd och Albo stod färdigt 1892 i Degeberga. (Se kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi arkiv F VII:2.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Simrishamns stadshäktes arkiv ö 2:1-2.)

Litteratur

Sven Nilsson: "Nöbbelöv, en fordomtima centralpunkt i Gärds" (i Gärds härads hembygdsförenings Årsbok 1939) sid. 71-75.

Ernst Neuman: "Till tings" (i samma serie 1947) sid. 19-22.
NADSE/LLA/10243
Volume from Gärds häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:1 1794 - 1819  357 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:2 1820 - 1825  308 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:3 1826 - 1830  325 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:4 1831 - 1836  324 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:5 1837 - 1841  255 SEK
Gärds häradshäkte Ö:1 1840 - 1852    229 SEK
See: Villands häradsrätt CVII:1 1847  154 SEK
Gärds häradshäkte Ö:2 1853 - 1906    307 SEK
See: Kronolänsmannens i Vä distrikt CIV:1 1854 - 1888  307 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program