Ingelstads och Järrestads häradshäkte

Ingelstads och Järrestads häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationIngelstads och Järrestads härader i Kristianstads län var 1682-1847 förenade med Herrestads härad till en domsaga som 1691 utökades med Ljunits. Herrestad och Ljunits bröts ut 1848. Jämlikt kungl. brev 27 september 1872 slogs Ingelstad och Järrestad 1873 samman till ett tingslag med tingsställe i Hammenhög liksom tidigare. Från 1879 blev dock det nya kronohäktet i Ystad tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Ett tingshus byggdes 1753 i Hammenhög och en bank inhystes 1868 i det. En ny byggnad för ting och bank stod färdig 1881. När kronohäktet i Ystad hade öppnats blev det förvaringsfängelse för Ingelstad och Järrestad. (Se Ingelstads häradsrätts arkiv G II samt kronofogdens i Ingelstads och Järrestads fögderi arkiv F VII:1 och F X:1.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångförteckningar redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Simrishans stadshäktes arkiv Ö:1:1-2.)

Litteratur

Kring Hamundahög. Glimtar från två härader samlade av Carl Fredrik Ohlsson (1968) sid. 18.

Carl Cederström: "Ingelstads och Järrestads häradsnämnder under tiden 1825-1926"(i Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne Skrifter II, 1926) sid. 199-204.
NADSE/LLA/10253
Volume from Ingelstads och Järrestads häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Kronofogdens i Ingelstads och Järrestads fögderi FVII:1 1828 - 1839  252 SEK
Ingelstads och Järrestads häradshäkte Ö:1 1840 - 1853    248 SEK
Ingelstads och Järrestads häradshäkte Ö:2 1854 - 1875    326 SEK
Ingelstads och Järrestads häradshäkte Ö:3 1876 - 1904    312 SEK
See: Kronolänsmannens i Löderups distrikt EIII:1 1891 - 1907  456 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program