Norra och Södra Åsbo häradshäkte

Norra och Södra Åsbo häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationNorra och Södra Åsbo härader i Kristianstads län var 1682-1877 förenade till en domsaga som 1691 utökades med Bjäre härad. Tingsställe var för Bjäre Ängelholm, för Norra Åsbo Åby från 1682, för Södra Åsbo Åstorp fram till 1817 och därefter Åby.

Jämlikt kungl. brev förste juni 1877 blev Norra Åsbo året efter egen domsaga med tingsställe i Åby medan Södra Åsbo och Bjäre slogs samman till ett tingslag med tings- ställe i Ängelholm. Genom kungl. brev 8 juni 1906 blev Ängelholm tingsställe också för Norra Åsbo vid rannsakningar i brottmål. Det första tingshuset i Åby byggdes 1682, det andra 1823. I stället för ett tidigare "profosshus" uppfördes ett fånghus 1747 och ett nytt på samma plats 1885. Både tingshus och fånghus revs 1952 och året efter invigdes en ny tingshusbygg- nad. Södra Åsbo delade tingshus och häkte med Norra Åsbo från 1817 till 1878 då det fick tings- hus samman med Bjäre i Ängelholm nära det häkte som till följd av kungl. brev 14 juli 1835 hade utvidgats och i januari 1840 öppnats som krono- häkte för staden och ovannämnda härader. Avrättningsplatsen låg i Norra Åsbo först på Västra fäladen, sedan på sockengränsen mellan Gråmantorp och Vedby nära Älvdalen, i Södra Åsbo på Björnås, i Bjäre på Slammarps och Ljungby hed. (Se kronofogdens i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre häraders fögderi arkiv G V:1-2.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet. Fång- förteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallr- ing överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Simrishamns stadshäktes arkiv Ö 2:1-2.)

LITTERATUR:

John Sundberg: Klippanbygden. Särtryck av Sparbanken Klippans minnesskrift (1954) sidan 70.

Algot Hannrup: Klippanboken... (1970) s. 214-217. Karl-Åke Öhrn: Åstorps historia (Reprosaml. II:395, 1973) sidorna 119-125.

Emil J. Söderman: Bjärehalvön i forna tider (1938) sidorna 207-210.
NADSE/LLA/10276
Volume from Norra och Södra Åsbo häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
1829 - 1850   
Norra och Södra Åsbo häradshäkte Ö:1 1840 - 1846    288 SEK
Norra och Södra Åsbo häradshäkte Ö:2 1847 - 1857    242 SEK
Norra och Södra Åsbo häradshäkte Ö:3 1858 - 1906    340 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program