Simrishamns stadshäkte

Simrishamns stadshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationSimrishamn brukade sända sina fångar till förvaring i länsfängelset i Kristianstad i början av 1800-talet, till kronohäktet i Ystad i slutet av 1800-talet. Stadshäktet var tidigare en egen byggnad, senare inrymt i rådhuset.(Se Simrishamns stadsarkiv G I:3.)

Arkivet omfattar dels fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet, dels Kristianstads läns landskanslis följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. Fångförteckningarna eller rapporterna sändes in månadsvis till landskansliet för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser.

LITTERATUR:

Ulf Lundvik: Stads- och häradsfängelser (SOU 1957:34) sidan 19.

G. E. Alebo: I Cimbrishamn omkring sekelskiftet (1966) sidorna 161-165.
NADSE/LLA/10282
Volume from Simrishamns stadshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Simrishamns rådhusrätt och magistrat GV:10 1809 - 1898  194 SEK
See: Simrishamns rådhusrätt och magistrat AIa:70 1820  191 SEK
Simrishamns stadshäkte Ö1:1 1840 - 1854    228 SEK
Simrishamns stadshäkte Ö1:2 1855 - 1906    203 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program