Kristianstads stadshäkte

Kristianstads stadshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationVid slutet av 1700-talet förvarades Kristianstads bysättnings- och vatten-och-bröd-fångar i ett rum i övervåningen av rådhuset, övriga fångar i fyra rum en och en halv aln under jorden. När det nya länsfängelset i Kristianstad hade öppnats i december 1846 blev det förvaringsfängelse för stadens fångar och rådstuvurätten höll rannsakningar där.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Simrishamns stadshäktes arkiv Ö 2:1-2.)

Litteratur

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 303.

Thorsten Andersson: "Kristianstads äldsta rådhus" (i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift 1953) sid.29-33.
NADSE/LLA/11046
Volume from Kristianstads stadshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Kristianstads stadshäkte Ö:1 1840 - 1850    232 SEK
Kristianstads stadshäkte Ö:2 1851 - 1865    251 SEK
Kristianstads stadshäkte Ö:3 1866 - 1888    384 SEK
Kristianstads stadshäkte Ö:4 1889 - 1906    292 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program