Villands häradshäkte

Villands häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationVillands härad i Kristianstads län var 1682-1860 förenat till en domsaga med Albo och Gärds härader. Till följd av kungl. brev 7 juli 1853 bröts Villand ut 1861 och förenades med Östra Göinge. Tingsställe för Villand var Fjälkinge, vid rannsakningar i brottmål dessutom länsfängelset i Kristianstad.

Det första tingshuset i Fjälkinge byggdes 1671 och blev ombyggt omkring 1730. Det andra tinghuset stod färdigt 1770. Det fick en övervåning 1867. Ett fånghus byggdes 1742, ett nytt trettio år senare. ( Se kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi arkiv F VII:3.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns kansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten.(Se Simrishamns stadshäktes arkiv Ö 2:1-2.)


Litteratur:

J. Ljung: Fjelkinge i forna dagar(1904) sid. 53-54.

Pehr Johnsson: Villands domsaga och dess häradshövdingar (i Handlingar angående Villands härad 1945) sid. 29-35.

Å. Braunstein: Fjälkinge som tingsställe ( i samma serie 1953) sid. 25-41.

Gustaf Nilsson: Tingshusbyggen i Fjälkinge (i samma serie 1960 ) sid. 33-35.
NADSE/LLA/10293
Volume from Villands häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Villands häradsrätt CVII:1 1762 - 1867  154 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:1 1794 - 1819  357 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:2 1820 - 1825  308 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:3 1826 - 1830  325 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:4 1831 - 1836  324 SEK
See: Kronofogdens i Villands, Gärds och Albo fögderi DIII:5 1837 - 1841  255 SEK
Villands häradshäkte Ö:1 1840 - 1852    264 SEK
Villands häradshäkte Ö:2 1853 - 1904    254 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program