Västra Göinge häradshäkte

Västra Göinge häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationVästra Göinge härad i Kristianstads län var 1682- 1860 förenat med Östra Göinge till en domsaga med skilda tingslag och blev därefter egen domsaga med tingsställe liksom tidigare i Röinge fram till 1867, sedan i Hässleholm. Genom kungl. brev 26 juni 1903 blev dock länsfängelset i Kristianstad tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Det första tingshuset i Röinge byggdes på 1670-talet, det andra 1773. Tingshuset i Hässleholm invigdes 1867. Ett fånghus av trä utbyttes 1798 mot ett av sten.(Se kronofogdens i Östra och Västra Göinge fögderi arkiv G IV:2.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. ( Se Simrishamns stadshäktes arkiv Ö 2:1-2.)


Litteratur:

Ivar Johansson: Västra Göinge härad och domsaga I-II (1968/1979) I sid. 20-97, II sid. 160-176.

Ivar Johansson: "Hässleholms tingshus hundra år" (i Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie 1966) sid.3-10

Torsten Karlsson: "Röinge gamla häkte - när byggdes det?" ( i Norra Skånes Helgläsning 20 december 1974).
NADSE/LLA/10295
Volume from Västra Göinge häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Kronofogdens i Östra och Västra Göinge fögderi DII:1 1824 - 1833  196 SEK
Västra Göinge häradshäkte Ö:1 1840 - 1846    256 SEK
Västra Göinge häradshäkte Ö:2 1847 - 1854    236 SEK
Västra Göinge häradshäkte Ö:3 1855 - 1867    348 SEK
Västra Göinge häradshäkte Ö:4 1868 - 1883    404 SEK
Västra Göinge häradshäkte Ö:5 1884 - 1906    352 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program