Östra Göinge häradshäkte

Östra Göinge häradshäkte in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationÖstra Göinge härad i Kristianstads län var förenat till en domsaga med Västra Göinge 1682-1860, med Villand 1861-1917. Östra Göinges ständiga tingsställe sedan slutet av 1600-talet var Broby.

Ett tingshus och ett fånghus fanns i Broby på 1690-talet. Det andra tingshuset byggdes 1748 och brann 1855, det tredje stod färdigt 1858. Nya fånghus uppfördes 1729, 1815 och på 1890-talet. (Se kronofogdens i Östra och Västra Göinge fogderi arkiv G IV:2.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Kristianstads läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. ( Se Simrishamns stadshäktesarkiv Ö 2:1-2.)


Litteratur:

Per Johnsson: Östra Göinge domsaga. Broby som tingsplats. (1949)

Vigo Edvardsson: "Broby - tingsplats åren 1637-1967"(i Göinge Hembygdsförbunds årsbok 1967) sid. 76-87.

Nils Norling: "Lag och rätt i Östra Göinge" I-IV ( i samma serie 1971 och 1973-1975.)

Erik Norling: "Broby..." ( i samma serie 1982) sid. 71-72

Vigo Edvardsson: "När Göingehäraderna skulle bygga tingshus i Norra Sandby" ( i Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie 1982) sid. 65-76.

N. Elowsson: "Galgbacken i Broby" (i Göinge Hembygdsförbunds årsbok 1977) sid. 89-90.

Vigo Edvardsson: "Den sista avrättningen i Broby var 1854" (i samma serie 1978) sid. 50-62.
NADSE/LLA/10300
Volume from Östra Göinge häradshäkte
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Kronofogdens i Östra och Västra Göinge fögderi DII:1 1824 - 1833  196 SEK
Östra Göinge häradshäkte Ö:1 1840 - 1847    219 SEK
Östra Göinge häradshäkte Ö:2 1848 - 1863    203 SEK
1851 - 1896   
Östra Göinge häradshäkte Ö:3 1864 - 1906    276 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program