Sjömanshuset i Simrishamn

Sjömanshuset i Simrishamn in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeSjömanshus
InformationHISTORIK

Sjömanshuset i Simrishamn synes ha inrättats med anledning av K. reglementet för sjömanshusen i riket 1870-03-04, vilket avlöste kofferdireglementet av år 1748.

Inga handlingar äldre än 1871 finns bevarade i sjömanshusets arkiv.

Kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr 10) fastställde sjömanshusets i Simrishamn distriktstaden Simrishamn och Albo härad utom den del av Ravlunda socken, som ligger norr om Skepparps å, Järrestads härad samt Ingelstads härad utom Löderups, Valleberga och Köpinge socknar. Områdena norr och väster därom tillhörde Kristianstads respektive Ystads sjömanshusdistrikt.

Sjömanshuset i Simrishamn indrogs vid den genom k. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr 306) verkställda omorganisationen och dess distrikt fördelades på de angränsande distrikten.
NADSE/LLA/10742
Volume from Sjömanshuset i Simrishamn
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:1 1871 - 1873    93 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:1 1871 - 1873  93 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:1 1871 - 1873  93 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:1 1871 - 1880    249 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:1 1871 - 1886    63 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:2 1871 - 1887    93 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:4 1871 - 1913    153 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:2 1873 - 1875    123 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:2 1873 - 1875  123 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:2 1873 - 1875  123 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:1 1873 - 1881    87 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:3 1875 - 1877    156 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:3 1875 - 1877  156 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:3 1875 - 1877  156 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:3 1876 - 1887    68 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:4 1877 - 1880    153 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:4 1877 - 1880  153 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:4 1877 - 1880  153 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:5 1880 - 1882    156 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:5 1880 - 1882  156 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:5 1880 - 1882  156 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:2 1881 - 1890    294 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:2 1882 - 1885    79 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:6 1882 - 1886    215 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:6 1882 - 1886  215 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:6 1882 - 1886  215 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:3 1886    70 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:7 1886 - 1890    249 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:7 1886 - 1890  249 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:7 1886 - 1890  249 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:4 1887    87 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:5 1888 - 1889    87 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:6 1890 - 1892    112 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:8 1890 - 1893    210 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:8 1890 - 1893  210 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:8 1890 - 1893  210 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:3 1891 - 1900    302 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:7 1893 - 1895    157 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:9 1893 - 1895    151 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:9 1893 - 1895  151 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:9 1893 - 1895  151 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:5 1894 - 1912    145 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:10 1895 - 1896    154 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:10 1895 - 1896  154 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:10 1895 - 1896  154 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:8 1896 - 1898    229 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:11 1896 - 1899    273 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:11 1896 - 1899  273 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:11 1896 - 1899  273 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:9 1899    131 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:12 1899 - 1901    243 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:12 1899 - 1901  243 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:12 1899 - 1901  243 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:10 1900    166 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:11 1900    179 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:12 1901    164 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:13 1901    237 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:4 1901    71 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:13 1901 - 1903    243 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:13 1901 - 1903  243 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:13 1901 - 1903  243 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:14 1902    193 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:15 1902    197 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:5 1902    190 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:16 1903    201 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:17 1903    195 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:6 1903    205 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:14 1903 - 1906    273 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:14 1903 - 1906  273 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:14 1903 - 1906  273 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:18 1904    192 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:19 1904    199 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:7 1904    210 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:20 1905    183 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:21 1905    203 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:8 1905    204 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:22 1906    201 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:23 1906    192 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:9 1906    219 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:15 1906 - 1909    275 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:15 1906 - 1909  275 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:15 1906 - 1909  275 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:24 1907    183 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:25 1907    195 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:10 1907    198 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:6 1907 - 1934    270 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:26 1908    214 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:27 1908    236 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:11 1908    223 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:28 1909    162 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:29 1909    262 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:12 1909    216 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:16 1909 - 1912    333 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:16 1909 - 1912  333 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:16 1909 - 1912  333 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:30 1910    127 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:31 1910    198 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:13 1910    204 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:32 1911    124 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:33 1911    133 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:34 1911    114 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:35 1911    116 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:14 1911    220 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:36 1912    87 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:37 1912    124 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:38 1912    164 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:15 1912    237 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:17 1912 - 1916    337 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:17 1912 - 1916  337 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:17 1912 - 1916  337 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:39 1913    113 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:40 1913    125 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:41 1913    133 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:16 1913    247 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:42 1914    111 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:43 1914    112 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:44 1914    100 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:17 1914    270 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:45 1915    118 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:46 1915    162 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:18 1915    229 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIV:1 1915 - 1939    163 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:47 1916    125 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:48 1916    118 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:19 1916    271 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:18 1916 - 1923    325 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:18 1916 - 1923  325 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:18 1916 - 1923  325 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:49 1917    117 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:50 1917    118 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:51 1917    126 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:20 1917    244 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:52 1918    126 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:53 1918    129 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:21 1918    247 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:54 1919    128 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:55 1919    133 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:22 1919    260 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:56 1920    136 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EIII:57 1920    129 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:23 1920    304 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:24 1921    241 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:2 1921 - 1923    447 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:1 1921 - 1939    146 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:25 1922    282 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:26 1923    284 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:3 1923 - 1925    454 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:19 1923 - 1928    276 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:19 1923 - 1928  276 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:19 1923 - 1928  276 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:27 1924    316 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:28 1925    303 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:4 1925 - 1926    454 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:29 1926    318 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:5 1926 - 1928    397 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:30 1927    336 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:6 1927 - 1929    455 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:31 1928    370 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:20 1928 - 1934    276 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:20 1928 - 1934  276 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:20 1928 - 1934  276 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:32 1929    213 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:33 1929    238 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:7 1929 - 1930    451 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:34 1930    212 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:35 1930    237 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:8 1930 - 1931    452 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:36 1931    214 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:37 1931    180 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:9 1931 - 1932    453 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:38 1932    212 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:39 1932    159 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:10 1932 - 1934    447 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:40 1933    213 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:41 1933    159 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:42 1934    212 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:43 1934    201 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:11 1934 - 1935    454 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DId:7 1934 - 1939    231 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn DIa:21 1934 - 1939    173 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:21 1934 - 1939  173 SEK
See: Sjömanshuset i Simrishamn DIa:21 1934 - 1939  173 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:44 1935    213 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:45 1935    202 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:12 1935 - 1936    453 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:46 1936    212 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:47 1936    231 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:13 1936 - 1937    451 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:48 1937    212 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:49 1937    268 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:14 1937 - 1938    452 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:50 1938    213 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:51 1938    265 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:15 1938 - 1939    453 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EX:52 1939    243 SEK
Sjömanshuset i Simrishamn EVIII:16 1939    453 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program